1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Een vergadering plannen > Een vergadering plannen of een > Toon geavanceerde opties > Planningsopties.

2

Selecteer onder Registratie de optieDeelnemerregistratie vereisen. Zie Vereisen dat uw deelnemers zich registreren voor een vergadering of gebeurtenis voor meerinformatie.

3

Klik op Registratieformulieraanpassen.

4

Klik op de + naast elke standaardvraag die u wilt toevoegen aan uw registratieformulier. Klik op Alles toevoegen om alle standaardvragen toe tevoegen.


 

Naam en e-mailadres zijn vereist.

5

Als u een aangepaste vraag wilt toevoegen, klikt u op +Een aangepaste vraagtoevoegen.

Selecteer de notatie van het antwoord:
  • Tekstvak met één regel: de persoon die zich wil registreren, kan een beknopt, éénregelig tekstantwoord typen, maximaal140 tekens. Bijvoorbeeld adres .

  • Keuzerondjes: de persoon die zich wil aanmelden, kan slechts één antwoord selecteren in een lijst met twee of meer opties dieelkaar uitsluiten. Wilt u bijvoorbeeld een enquête voor na de vergadering ontvangen met de antwoorden als radioknoppen Ja ofNee.

  • Selectievakje : hiermee kan de inschrijver meerdere antwoorden op een vraag selecteren. Controleer bijvoorbeeld de productgebieden waar u meer over wilt wetentijdens degebeurtenis. Elk selectievakje is onafhankelijk van alle andere selectievakjes in de lijst. Als u het ene selectievakje in- of uitvinkt, worden de andere selectievakjes niet uitgeschakeld.

  • Vervolgkeuzelijst:de geregistreerde kan slechts één antwoord uit de lijst kiezen. Wat is bijvoorbeeld uw land?

  • Tekstvak met meerdereregelen: de geregistreerde kan een langer, vrij in te geven tekstantwoord typen. Wat hoopt u bijvoorbeeld op weg om uit deze gebeurtenis te komen?

6

Typ uw vraag in het veld Vraag.

7

Voer het maximale aantal tekens voor het antwoord in. De standaardwaarde is 140.

8

Als u wilt dat de vraag vereist is, vink dan het selectievakje Instellen als vereist aan en klik op Toevoegen.

9

(Optioneel) Selecteer Voorbeeld formulier als u het formulier wilt weergeven voordat u het opspart.

10

Selecteer Opslaan.

  • Als een of meer deelnemers zich hebben geregistreerd voor de vergadering, kunt u een voorbeeld van het registratieformulier weergeven, maar u kunt dit niet bewerken.

  • Als niemand zich heeft geregistreerd, kunt u het selectievakje Verplichten deelnemerregistratie en het aangepasteregistratieformulier bewerken uit.

  • Als u het selectievakje Vereisen deelnemerregistratie nadat een of meer deelnemers zich hebben geregistreerd voor de vergadering uitvinkt, worden alle registraties verwijderd. Als u het selectievakje Verplichten deelnemerregistratie in- of uitgeschakeld, wordt het registratieformulier standaard ingesteld op het standaardregistratieformulier met de naam en het e-mailadres van de deelnemer.