1

Prijavite se na Svoju Webexlokaciju , a zatim izaberite zakažite sastanak > Zakažite sastanak ili događaj > Prikaži više opcija > planiranje .

2

U okviruRegistracija izaberite Zahtevaj registraciju učesnika. Više informacija potražite u članku Zahtevanje učesnika za registraciju za sastanak ili događaj.

3

Kliknite na dugme Prilagodi obrazac za registraciju.

4

Kliknite na + pored svakog standardnog pitanja koje želite da dodate registracionom obrascu. Kliknite na dugme "Dodaj sve" da biste dodali sva standardnapitanja.


 

Ime i e-adresa su obavezni.

5

Kliknite na +Dodaj prilagođeno pitanje da biste dodali prilagođeno pitanje.

Izaberite format odgovora:
  • Okvir za tekst ujednom redu – Registrant može da upiše kratak tekstualni odgovor slobodnog oblika u jednom redu, do najviše 140 znakova. Na primer, adresa.

  • Radio dugmad– Registrant može da izabere samo jedan odgovor na listi od dve ili više opcija koje se međusobno isključuju. Na primer, želite li da dobijete anketu posle sastanka sa odgovorima kao radio dugmad Da ili Ne ?

  • Polje zapotvrdu – Omogućava registratoru da izabere više odgovora na pitanje; na primer, proverite oblasti proizvoda o kojima želite da saznate više tokom događaja. Svako polje za potvrdu je nezavisno od svih ostalih polja za potvrdu na listi, tako da provera jednog polja ne može da opozove izbor u ostalim poljima za potvrdu.

  • Padajuća lista– Registrant može da odabere samo jedan odgovor sa liste. Na primer, koja je vaša zemlja boravka?

  • Okvir za tekst sa višereda – Registrant može da upiše duži, slobodni oblik tekstualnog odgovora. Na primer, šta želite da izvučete iz ovog događaja?

6

Upišite pitanje u polje Pitanje.

7

Unesite maksimalan broj znakova za odgovor. Podrazumevana vrednost je 140.

8

Ako želite da pitanje bude potrebno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi po potrebi, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

9

(Opcionalno) Izaberite preview obrazac ako želite da prikažete obrazac pre čuvanja.

10

Izaberite sačuvaj.

  • Kada se jedan ili više učesnika prijavi za sastanak, možete da pregledate registracioni obrazac, ali ne možete da ga uređujete.

  • Ako se niko nije registrovao, možete da opozvati izbor u polju za potvrdu Zahtevaj registraciju učesnika i urediti prilagođeni obrazac za registraciju.

  • Ako opozovete izbor u polju za potvrdu Zahtevaj registraciju učesnika nakon što se jedan ili više učesnika prijavi za sastanak, sve registracije se brišu. Ako ponovo proverite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj registraciju učesnika, registracioni obrazac se podrazumevano odnosi na standardni registracioni obrazac sa imenom učesnika i e-adresom.