Když uživatelé naplánují schůzky Microsoft Teams a zapojí do nich zařízení Cisco, zobrazí se na zařízeních těsně před zahájením schůzky tlačítko pro připojení.


Technologie WebRTC je dostupná na zařízeních, která podporují webový engine.

Technologie WebRTC není podporována:

 • V nastavení učebny

 • Na zařízení Panorama

 • V systému SpeakerTrack 60, když je zapnutá funkce SpeakerTrack


Tyto funkce nejsou během schůzky dostupné:

 • Sdílení bezdrátově nebo pomocí HDMI

 • Tabule

 • Ovládání kamery na vzdáleném konci

 • Seznam účastníků

 • Zařízení se dvěma obrazovkami zobrazují schůzku na hlavním displeji

Připojení ke schůzce Microsoft Teams v zařízení:

 1. Před zahájením schůzky se na zařízení nebo dotykovém ovladači zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na tlačítko se připojíte ke schůzce. 2. Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení po několika sekundách zmizí. Při sdílení prezentace se na zařízení Webex zobrazí prezentace ze služby Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.

  Na zařízeních řady Room se dvěma obrazovkami se druhá obrazovka nepoužívá.