Wanneer gebruikers vergaderingen met Microsoft Teams plannen en Cisco-apparaten toevoegen, wordt een knop Deelnemen weergegeven op de apparaten net voordat de vergadering begint.


WebRTC is beschikbaar op apparaten die de webengine ondersteunen.

WebRTC wordt niet ondersteund:

 • In Opstelling Klaslokaal

 • In Panorama

 • Met de SpeakerTrack 60 wanneer SpeakerTrack is ingeschakeld


Deze functies zijn niet beschikbaar tijdens de vergadering:

 • Draadloos delen of delen met een HDMI-apparaat

 • Whiteboarding

 • Externe camerabesturing (Far End Camera Control, FECC)

 • Deelnemerslijst

 • Voor apparaten met twee schermen wordt de vergadering in het hoofdscherm weergegeven

Deelnemen aan een Microsoft Teams-vergadering op uw apparaat:

 1. Voordat de vergadering begint, wordt op uw apparaat of in de aanraakcontroller de knop Deelnemen weergegeven. Tik op deze knop om u bij de vergadering te voegen. 2. De bedieningselementen voor het gesprek en de zelfweergave verdwijnen na enkele seconden. Een presentatie die wordt gedeeld, wordt op het Webex-apparaat weergegeven vanuit Microsoft Teams. De inhoud die op het scherm wordt gedeeld, is echter niet interactief.

  Op apparaten met een dubbel scherm uit de Room-serie wordt het tweede scherm niet gebruikt.