Du kan delta i Microsoft Teams-möten från din enhet med Cloud Video Interop (CVI) för Microsoft Teams eller WebRTC. Detta konfigureras av systemadministratörerna och beror på vilken typ av enhet du har. Om din enhet är konfigurerad med CVI, kan du helt enkelt ange videokonferens-ID och lösenordet för att delta i mötet. Du kan också delta med Ett knapptryck (OBTP): När användare schemalägger Microsoft team-möten och inkluderar Cisco-enheter visas en anslutningsknapp på enheterna direkt innan mötet börjar. OBTP fungerar oavsett om din enhet är konfigurerad med WebRTC eller CVI.

Delta i ett Microsoft Teams-möte direkt på din Cisco-enhet genom att knacka på Microsoft Teams-knappen. Detta fungerar när enheten är konfigurerad med CVI.

Delta med videokonferens-ID

När du anger videokonferens-ID kombinerar systemet denna information med standardvärdnamnet för att skapa korrekt mötesadress (SIP URI). Den här konfigurationen hanteras av organisationens administratör.

1

Knacka på Microsoft Teams-knappen.

2

Ange det videokonferens-ID och lösenord som finns i Microsoft Teams-mötesinbjudan.


Under mötet visar enheten videoströmmen från Microsoft Teams på upp till två skärmar (med layouterna: rutnät, grupp, överlägg, fokus, framträdande) och samtalskontrollerna. Mer information om layouter på Cisco-enheter finns i Skärmlayouter för Cisco-enheter. Mötesdeltagarlistan är tillgänglig, vilket anger vem som är avstängd. Inspelningsindikatorn visas på skärmen när mötet spelas in. När en presentation delas visar enheten presentationen från Microsoft Teams. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt.

Så här ansluter du till ett Microsoft Teams-möte på din enhet:

 1. Innan mötet börjar visas knappen Gå med på din enhet eller pekkontroller. Tryck på den för att gå med i mötet. 2. Om din enhet deltar med WebRTC: Samtalskontrollerna och självvyn tonas bort efter några sekunder. När en presentation delas visar enheten presentationen från Microsoft Teams. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt. Den andra skärmen används inte på enheter i Room-serien med dubbla skärmar.

  Om enheten deltar med CVI: Enheten visar videoströmmen från Microsoft Teams på upp till två skärmar (med layouterna: rutnät, grupp, överlägg, fokus, framträdande) och samtalskontrollerna. Mer information om layouter på Cisco-enheter finns i Skärmlayouter för Cisco-enheter. Mötesdeltagarlistan är tillgänglig, vilket anger vem som är avstängd. Inspelningsindikatorn visas på skärmen när mötet spelas in. När en presentation delas visar din enhet presentationen. Innehållet som delas på skärmen är inte interaktivt.


WebRTC är tillgänglig på enheter som stöder webbmotorn.

WebRTC stöds inte:

 • I klassrumskonfiguration

 • På Panorama

 • Med SpeakerTrack 60 när SpeakerTrack har aktiverats


Dessa funktioner är inte tillgängliga under mötet när du deltar med WebRTC:

 • Trådlös delning eller delning med HDMI

 • Använda whiteboardfunktioner

 • FECC (Far End Camera Control)

 • Deltagarlista

 • Enheter med dubbla skärmar visar mötet på huvudskärmen


Funktionerna är inte tillgängliga under mötet när du deltar med CVI:

 • I klassrumskonfiguration

 • Envägs whiteboardtavlor är inte tillgängliga på DX70 och DX80

 • Tvåvägsfunktioner för whiteboard

 • FECC (Far End Camera Control)