Použijte funkci snímek na Webex Desk Camera aplikaci k uložení statických obrazů. Sběry se ukládají do složky Media jako soubory BMP.

1

Otevřete aplikaci Webex Desk Camera.

2

V případě potřeby upravte nastavení za účelem optimalizace obrázku.

3

Pod rámec videa klepněte na tlačítko snímek a vezměte snímek z videa Live.

4

Kliknutím na symbol zobrazíte pořízené obrázky.