Pomocí funkce Snímek můžete v aplikaci Cisco Webex Deskt Camera ukládat statické obrazy. Sběry se ukládají do složky Media jako soubory BMP.

1

Otevřete aplikaci Cisco Webex Desk Camera.

2

V případě potřeby upravte nastavení za účelem optimalizace obrázku.

3

Snímek pořídíte tak, že kliknete na tlačítko Snímek pod rámcem s videem.

4

Kliknutím na symbol zobrazíte pořízené obrázky.