Pomocí aplikace Cisco Accessory Hub pro počítač můžete nahrávat videa z akcí nebo schůzek na místě. Nahrávky se ukládají jako soubory AVI do složky Média .


 

Pokud zavřete závěrku, nahrávání se zastaví.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Accessory Hub.

2

Kliknutím na fotoaparát na kartě Příslušenství otevřete nastavení příslušenství.

3

Umístěte kurzor myši nad rámeček obrázku, abyste vyvolali tlačítka pro nahrávání videa a zaznamenali video.

  • Kliknutí Chcete-li zahájit nahrávání, nahrát .

  • Kliknutí Pozastavíte , chcete-li nahrávání pozastavit.

  • Kliknutí Chcete-li pokračovat v nahrávání, pokračujte v nahrávání.

  • Kliknutí Zastavit nahrávání zastavíte.

  • Kliknutí Tlačítko složky médií Zobrazíte nahrané soubory ve složce Média.

Pomocí funkce Snímek v desktopové aplikaci Cisco Accessory Hub můžete ukládat statické obrázky. Sběry se ukládají do složky Media jako soubory BMP.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Accessory Hub.

2

Kliknutím na fotoaparát na kartě Příslušenství otevřete nastavení příslušenství.

3

V případě potřeby upravte nastavení za účelem optimalizace obrázku.

4

Pod rámečkem videa klikněte na Tlačítko Snímek Pořiďte snímek z živého videa.

5

Kliknutí Tlačítko složky médií otevřete složku Média , ve které jsou uloženy snímky.

Po převrácení obrázku se snímky a videa pořízené fotoaparátem zobrazí ve vodorovné obrácené orientaci.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Accessory Hub.

2

Kliknutím na fotoaparát na kartě Příslušenství otevřete nastavení příslušenství.

3

Kliknutí Ikona převrácení V pravém horním rohu rámečku videa.

Ve výchozím nastavení jsou mikrofony kamery zapnuté. Pokud chcete nahrávat bez zvuku, ztlumte mikrofony.

Pokud používáte kameru s aplikací pro schůzky, ujistěte se, že jste vybrali kameru jako zvukový kanál v nastavení aplikace pro schůzku. Pomocí aplikace pro schůzku můžete během schůzky ztlumit nebo zrušit ztlumení sebe sama.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Accessory Hub.

2

Kliknutím na fotoaparát na kartě Příslušenství otevřete nastavení příslušenství.

3

V dolní části rámečku videa klikněte na Tlačítko Ztlumit.

4

Chcete-li obnovit zvuk, klikněte na Tlačítko Zrušit ztlumení.

Před zahájením nahrávání videa upravte hlasitost mikrofonu. Při ztlumení nelze upravit hlasitost.

Pokud pro schůzky používáte mikrofony na kameře, upravte hlasitost mikrofonu pomocí funkce hlasitosti v aplikaci pro schůzky.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Accessory Hub.

2

Kliknutím na fotoaparát na kartě Příslušenství otevřete nastavení příslušenství.

3

Přejděte na kartu Mikrofon .

4

Přetažením jezdce Hlasitost doleva hlasitost snižte nebo doprava hlasitost zvyšte.

Můžete určit umístění na místním disku pro uložení obrázků a nahrávek. Ve výchozím nastavení se mediální soubory ukládají do složky Media na místním disku.

Cesta ke složce se liší podle operačních systémů:

  • Windows:C: \Users\<user_ID>\Documents\CiscoAccessoryHub\Media
  • macOS: Macintosh HD:/Users/<user_ID>/Documents/CiscoAccessoryHub/Media
1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Accessory Hub.

2

Kliknutím na fotoaparát na kartě Příslušenství otevřete nastavení příslušenství.

3

Přejděte na kartu Média a ve skupinovém rámečku Umístění souboru médií klepněte na tlačítko Změnit.

4

Vyberte požadovanou složku a klikněte na Vybrat složku (Windows) nebo Otevřít (pro macOS).