Bruk funksjonen mellomkopi i Webex Desk Camera appen for å lagre statiske bilder. Fangene lagres som BMP-filer i medie mappen.

1

åpne Webex Desk Camera-appen.

2

Juster om nødvendig innstillingene for å optimalisere bildet.

3

Klikk på øyeblikks bilde under video RAM men for å ta et bilde fra den dynamiske videoen.

4

Klikk på for å vise bildene du tar.