Za pomocą aplikacji komputerowej Cisco Accessory Hub można nagrywać filmy z wydarzeń lub spotkań na miejscu. Nagrania są zapisywane jako pliki AVI w folderze Media .


 

Jeśli zamkniesz migawkę, nagrywanie zostanie zatrzymane.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Accessory Hub.

2

Kliknij aparat na karcie Akcesoria , aby otworzyć ustawienia akcesoriów.

3

Najedź myszą na ramkę obrazu, aby wywołać przyciski nagrywania wideo i nagrać film.

  • Kliknij Nagraj , aby rozpocząć nagrywanie.

  • Kliknij Wstrzymaj , aby wstrzymać nagrywanie.

  • Kliknij Wznów , aby kontynuować nagrywanie.

  • Kliknij Zatrzymaj , aby zatrzymać nagrywanie.

  • Kliknij Przycisk Folder multimediów , aby wyświetlić pliki nagrań w folderze Media.

Użyj funkcji Migawka w aplikacji komputerowej Cisco Accessory Hub, aby zapisać obrazy statyczne. Zrzuty są zapisywane jako pliki BMP w folderze Media.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Accessory Hub.

2

Kliknij aparat na karcie Akcesoria , aby otworzyć ustawienia akcesoriów.

3

W razie potrzeby dostosuj ustawienia, aby zoptymalizować obraz.

4

Pod klatką wideo kliknij ikonę Przycisk Zdjęcie , aby zrobić zdjęcie z transmisji wideo na żywo.

5

Kliknij Przycisk Folder multimediów , aby otworzyć folder Multimedia , w którym są zapisywane migawki.

Po odwróceniu obrazu migawki i filmy zrobione aparatem będą wyświetlane w orientacji poziomej.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Accessory Hub.

2

Kliknij aparat na karcie Akcesoria , aby otworzyć ustawienia akcesoriów.

3

Kliknij Ikona odwrócenia W prawym górnym rogu klatki wideo.

Domyślnie mikrofony kamery są włączone. Wycisz mikrofony, jeśli chcesz nagrywać bez dźwięku.

Jeśli używasz aparatu z aplikacją do obsługi spotkań, upewnij się, że wybrano kamerę jako kanał audio w ustawieniach aplikacji do spotkań. Za pomocą aplikacji spotkań możesz wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie podczas spotkania.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Accessory Hub.

2

Kliknij aparat na karcie Akcesoria , aby otworzyć ustawienia akcesoriów.

3

U dołu klatki filmu kliknij ikonę Przycisk wyciszenia.

4

Aby wznowić odtwarzanie dźwięku, kliknij przycisk Przycisk Wyłącz wyciszenie.

Przed rozpoczęciem nagrywania wideo dostosuj głośność mikrofonu. Nie można regulować głośności, gdy jest wyciszony.

Jeśli podczas spotkań używasz mikrofonów w kamerze, użyj funkcji głośności w aplikacji do spotkań, aby dostosować głośność mikrofonu.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Accessory Hub.

2

Kliknij aparat na karcie Akcesoria , aby otworzyć ustawienia akcesoriów.

3

Przejdź do karty Mikrofon .

4

Przeciągnij suwak Głośność w lewo, aby ją zmniejszyć, lub w prawo, aby ją zmniejszyć.

Można określić lokalizację na dysku lokalnym, w której mają być zapisywane zdjęcia i nagrania. Domyślnie pliki multimedialne są zapisywane w folderze Media na dysku lokalnym.

Ścieżka folderu różni się w zależności od systemu operacyjnego:

  • Windows:C: \Użytkownicy\<user_ID>\Dokumenty\CiscoAccessoryHub\Media
  • macOS: Macintosh HD:/Użytkownicy/<user_ID>/Dokumenty/CiscoAccessoryHub/Media
1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Accessory Hub.

2

Kliknij aparat na karcie Akcesoria , aby otworzyć ustawienia akcesoriów.

3

Przejdź do karty Nośniki , kliknij przycisk Zmień w obszarze Lokalizacja pliku multimedialnego.

4

Wybierz żądany folder i kliknij Wybierz folder (dla Windows) lub Otwórz (dla macOS).