Użyj funkcji Migawka w aplikacji Cisco Webex Desk Camera, aby zapisać statyczne obrazy. Zrzuty są zapisywane jako pliki BMP w folderze Media.

1

Otwórz aplikację Cisco Webex Desk Camera.

2

W razie potrzeby dostosuj ustawienia, aby zoptymalizować obraz.

3

Poniżej ramki wideo kliknij przycisk Migawka, aby zrobić zdjęcie w trakcie transmisji wideo na żywo.

4

Kliknij , aby wyświetlić zapisane zrzuty ekranu.