Użytkownik może nagrywać filmy wideo zawierające wydarzenia na miejscu lub spotkania za pomocą aplikacji Cisco Desk Camera. Nagrania zostaną zapisane w folderze Media jako pliki AVI.


 

Zamknięcie migawki spowoduje zatrzymanie nagrywania.

1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

Po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad ramką obrazu można nawiązać połączenie z przyciskami nagrywania wideo i nagrać obraz wideo.

  • Kliknij Rekord , aby rozpocząć nagrywanie.

  • Kliknij Pauza , aby wstrzymać nagrywanie.

  • Kliknij Wznów , aby kontynuować nagrywanie.

  • Kliknij Zatrzymaj , aby zatrzymać nagrywanie.

  • Kliknij Folder medium, , aby wyświetlić pliki nagrywania w folderze Media.

Za pomocą funkcji Snapshot w aplikacji Camera biurka Cisco można zapisywać obrazy statyczne. Zrzuty są zapisywane jako pliki BMP w folderze Media.

1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

W razie potrzeby dostosuj ustawienia, aby zoptymalizować obraz.

3

Pod ramką wideo kliknij przycisk Przycisk migawka , aby pobrać zdjęcie z wideo na żywo

4

Kliknij Folder medium, , aby otworzyć folder medium , w którym są zapisywane migawki

Domyślnie mikrofony kamery są włączone. Jeśli chcesz, aby nagrania były nagrywane bez dźwięku, wyciszyć mikrofon

Jeśli aparat fotograficzny jest używany z aplikacją do tworzenia spotkań, należy się upewnić, że w ustawieniach aplikacji spotkania wybrano kanał audio. Przy użyciu aplikacji spotkania można wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie podczas spotkania.

1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

U dołu ramki wideo kliknij przycisk Przycisk wyciszenia.

3

Aby wznowić odtwarzanie dźwięku, kliknij przycisk Przycisk nie wyciszenia.

Przed rozpoczęciem nagrywania wideo należy dostosować głośność mikrofonu. Nie można regulować głośności przy wyciszeniu.

Jeśli w kamerze używane są mikrofony, należy użyć funkcji głośności w aplikacji spotkania, aby dostosować głośność dźwięku

1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

Przejdź do karty ustawienia mikrofonu

3

Przeciągnij suwak głośności w lewo, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność

Możesz określić lokalizację na dysku lokalnym, aby zapisać zdjęcia i nagrania. Domyślnie pliki multimedialne są zapisywane w folderze Media na dysku lokalnym.

Ścieżka folderu różni się w zależności od systemu operacyjnego:

  • Windows: C:\Users\ < user_ID > \Documents\Cisco Camera\Media
  • macOS: Macintosh HD:/Users/< user_ID >/Documents/Cisco Camera/medium
1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

Przejdź do karty Media , a następnie kliknij przycisk Zmień pod lokalizacją pliku multimedialnego

3

Wybierz odpowiedni folder i kliknij opcję Wybierz folder (w przypadku systemu Windows) lub Otwórz (w przypadku macOS)