Använd funktionen Ögonblicksbild i Webex Desk Camera-appen till att spara stillbilder. Bilderna sparas som BMP-filer i mappen Media.

1

Öppna Webex Desk Camera-appen.

2

Justera inställningarna för att optimera bilden om det behövs.

3

Klicka på Ögonblicksbild under videobilden om du vill ta en ögonblicksbild från livevideon.

4

Klicka på för att visa de bilder du tar.