Možete da snimate video zapise događaja na licu mesta ili sastanaka sa aplikacijom Cisco Accessory Hub radnoj površini. Snimci se čuvaju kao AVI datoteke u fascikli " Mediji ".


 

Ako zatvorite roletne, snimak će se zaustaviti.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Zadržite pokazivač miša iznad okvira slike da biste pozvali dugmad za snimanje video zapisa i snimili video zapis.

  • Kliknite na dugme Snimite da biste započeli snimanje.

  • Kliknite na dugme Pauzirajte da biste pauzirali snimanje.

  • Kliknite na dugme Nastavite sa snimanjem.

  • Kliknite na dugme Zaustavite se da biste zaustavili snimanje.

  • Kliknite na dugme Dugme fascikle medija Da biste prikazali datoteke za snimanje u medijskoj fascikli.

Koristite funkciju "Snimak" u Cisco Accessory Hub radnoj površini da biste sačuvali statične slike. Hvatanja se čuvaju kao BMP datoteke u fascikli " Mediji ".

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Ako je potrebno, podesite postavke da biste optimizovali sliku.

4

Ispod video okvira kliknite na dugme Dugme za snimak Da biste se slikali iz videa uživo.

5

Kliknite na dugme Dugme fascikle medija Da biste otvorili fasciklu "Mediji" u kojoj su snimci sačuvani.

Kada preokrenete sliku, snimci i video zapisi koje snimite sa fotoaparatom pojaviće se u horizontalno obrnutom položaju.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Kliknite na dugme Ikona "flip" U gornjem desnom uglu video rama.

Mikrofoni fotoaparata su podrazumevano uključeni . Prigušite ton mikrofona ako želite da snimate bez zvuka.

Ako fotoaparat koristite sa aplikacijom za sastanak, uverite se da ste izabrali fotoaparat kao audio kanal na postavkama aplikacije za sastanak. Aplikaciju za sastanak možete da koristite da biste prigušili ili unmutirali sebe tokom sastanka.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Na dnu video okvira kliknite na dugme Dugme "Priguši ton".

4

Kliknite na dugme "Da biste nastavili zvuk" Dugme "Unmute".

Podesite jačinu zvuka mikrofona pre nego što započnete video snimke. Ne možete da podesite jačinu zvuka kada ste privremeno prigušiti zvuk.

Ako koristite mikrofone na fotoaparatu za sastanke, koristite funkciju jačine zvuka u aplikaciji za sastanke da biste podesili jačinu zvuka mikrofona.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Idite na karticu "Mikrofon ".

4

Prevucite klizač jačine zvuka nalevo da biste smanjili ili nadesno da biste povećali jačinu zvuka.

Možete navesti lokaciju na lokalnoj disk jedinici da biste sačuvali slike i snimke. Medijske datoteke se podrazumevano čuvaju u fascikli " Mediji" na lokalnoj disk jedinici.

Putanja fascikle se razlikuje od operativnih sistema:

  • Windows: C:\Users\<user_ID>\Documents\CiscoAccessoryHub\Media
  • macOS: Macintosh HD:/Users/<user_ID>/Documents/CiscoAccessoryHub/Media
1

Otvorite aplikaciju Cisco Accessory Hub radnu površinu.

2

Kliknite na fotoaparat na kartici Pribor da biste otvorili postavke pribora.

3

Idite na karticu Mediji , kliknite na dugme Promeni u okviru Lokacije medijske datoteke.

4

Odaberite željenu fasciklu i kliknite na dugme Izaberi fasciklu(za Windows) ili Otvori (za macOS).