Koristite funkciju "Snimak" u Webex Desk Camera aplikaciji da biste sačuvali statične slike. Hvatanja se čuvaju kao BMP datoteke u fascikli "Mediji".

1

Otvorite aplikaciju Webex Desk Camera.

2

Ako je potrebno, podesite postavke da biste optimizovali sliku.

3

Ispod video okvira kliknite na dugme "Snimak" da biste snimili sliku iz video zapisa uživo.

4

Kliknite da biste prikazali slike koje ste slikali.