1

Přejděte do Teams a pak vyberte rozevírací seznam Archivované týmy.

2

Vyberte tým, který chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Aktivovat.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka pak vyberte Nastavení > Zprávy > Archivované týmy.

2

Vyberte tým, který chcete obnovit, a klepněte na Zrušit archivaci.

1

Přejděte do Teams a pak vyberte rozevírací seznam Zobrazit archivované týmy.

2

Vyberte tým, který chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Aktivovat.