1

Přejděte do Teams a pak vyberte rozevírací seznamArchivované týmy.

2

Vyberte tým, který chcete obnovit, a klikněte na Aktivovat.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Zasílání zpráv > Archivované týmy.

2

Vyberte tým, který chcete obnovit, a klepněte na Neozbrojené.

1

Přejděte do Teams a pak vyberte rozevírací seznam Zobrazitarchivované týmy.

2

Vyberte tým, který chcete obnovit, a klikněte na Aktivovat.