1

Gå till Team och välj sedan Arkiverade team listruta.

2

Välj det team som du vill återställa och klicka på Aktivera .

1

Tryck på din profilbild och välj sedan Inställningar > Meddelanden > Arkiverade team .

2

Välj det team som du vill återställa och tryck på Avarkivera .

1

Gå till Team och välj sedan Visa arkiverade team listruta.

2

Välj det team som du vill återställa och klicka på Aktivera .