1

Отидете в Teams и след това изберете падащия списък Архивирани екипи.

2

Изберете екипа, който искате да възстановите, и щракнете върху Активиране.

1

Отидете в Екипи и след това изберете падащия списък Показване наархивирани екипи.

2

Изберете екипа, който искате да възстановите, и щракнете върху Активиране.