1

Gå til Teams, og velg deretter rullegardinlisten Arkiverte team.

2

Velg teamet du vil gjenopprette, og klikk Aktiver.

1

Gå til Teams, og velg deretter rullegardinlisten Vis arkiverte team.

2

Velg teamet du vil gjenopprette, og klikk Aktiver.