Aby zařízení Cisco Webex Board podporovalo místní nasazení zařízení, musíte nainstalovat software Collaboration Endpoints verze 9.8.0 (CE9.8.0) nebo novější. Nejnovější verzi naleznete na https://software.cisco.com/download/home.

Dostupné možnosti provisioningu

Pro zařízení Webex Board můžete použít stejné systémy provisioningu jako pro ostatní místní zařízení. Všimněte si, že zařízení Cisco Webex Board lze nasadit také jako samostatné zařízení H.323/SIP. Bez registrace funguje jako místní tabule.

  • CUCM (minimálně verze 10.5 nebo vyšší)

  • TMS (minimálně verze 15.9 nebo vyšší)

  • VCS (minimálně verze X8.6 nebo vyšší)


Možná budete potřebovat balíček zařízení CUCM, který poskytuje podporu pro tabuli Cisco Webex Board v aktuálně používané verzi. Pokud se registrujete do TMS, možná budete potřebovat novou verzi.

Co je podporováno v softwaru CE na zařízeních Webex Board

Zařízení Cisco Webex Board podporuje většinu funkcí, které jsou již dostupné v CE9.8.0 pro jiná zařízení, s některými výjimkami. Některé funkce jsou dostupné pouze při spárování zařízení Touch 10 s tabulí Cisco Webex Board.

Místně registrovaná zařízení Webex Board nemají některé funkce, které jsou dostupné pouze na platformě Cisco Webex. To se týká připojení ke klientům Webex Teams a otevírání prostorů Webex Teams na tabuli.

Následující místní funkce nejsou v současné době podporovány na zařízeních Webex Board:

  • Výběr místního rozvržení

  • Minimalizace vzdálené prezentace

  • Náhled místní prezentace při hovoru

  • Vlastní tapeta

  • Vlastní text v probuzeném stavu

Podrobnější informace o CE9.8 a místních registrovaných zařízeních Webex Board naleznete v Poznámkách k verzi softwaru CE9.

1

Přejděte na https://software.cisco.com/download/homea stáhněte podporovanou verzi softwaru pro svůj model zařízení Cisco Webex Board. Potřebujete verzi CE9.8.0 nebo novější. Doporučuje se nejnovější verze.

2

Pokud je zařízení Webex Board zaregistrováno ke službě Webex, musíte nejprve obnovit jeho tovární. To můžete provést z místního webového rozhraní nebo přímo v zařízení. Informace o obnovení továrního nastavení naleznete v článku Řešení potíží se zařízeními Webex Board.

Po resetování tabule by se měla zobrazit uvítací obrazovka.

Pokud tabule dosud nebyla registrována k žádné službě, můžete tento krok přeskočit.

3

Přístup k místnímu webovému rozhraní tabule získáte otevřením webového prohlížeče a zadáním http(s)://<ip nebo název hostitele koncového bodu>. Pokud nebyla nastavena žádná přístupová fráze, přihlaste se pomocí uživatelského jména správce a výchozího prázdného hesla.

4

Přejděte do nabídky Údržba > Upgradu softwaru a nahrajte dříve stažený podporovaný softwarový balíček. Tabule se upgraduje na novou verzi softwaru a znovu se zobrazí úvodní obrazovka. Nyní můžete podle pokynů na obrazovce zaregistrovat zařízení ve svém místním prostředí nebo postupovat podle stávajících postupů jako při registraci jakéhokoli jiného zařízení ve svém prostředí.

Další informace o prvním nastavení místní tabule naleznete v průvodci Začínáme se softwarem CE.