Aby vývěsky podporovaly místní nasazení, musíte nainstalovat koncové body spolupráce verze 9.8.0 (CE 9.8.0) nebo novější. Nejnovější verzi naleznete na https://software.cisco.com/download/home.

Dostupné možnosti poskytování

Můžete použít stejné systémy poskytování jako pro ostatní místní zařízení. Povšimněte si, že Cisco Board lze nasadit také jako samostatné zařízení H. 323/SIP. Bez registrace se jedná o místní tabuli.

  • CUCM (minimálně verze 10.5 nebo vyšší)

  • TMS (minimálně verze 15.9 nebo vyšší)

  • VCS (minimálně verze X8.6 nebo vyšší)


Můžete potřebovat CUCM device pack, která poskytuje podporu pro Cisco Board na aktuálně spuštěné verzi. Pokud se registrujete do TMS, možná budete potřebovat novou verzi.

Co je podporováno pro desky softwaru CE

Karta Cisco podporuje většinu již dostupných funkcí pro jiná zařízení na CE 9.8.0. Povšimněte si, že některé funkce jsou k dispozici pouze při párování 10 nebo Room Navigatoru s deskou Cisco.

Místně zaregistrovaná deska nemá funkce dostupné pouze na Cisco Webex, například připojení k Webex klientům a otevírání Webexch míst na hracím panelu.

Následující funkce nejsou aktuálně podporovány u karet:

  • Výběr místního rozvržení

  • Minimalizace vzdálené prezentace

  • Náhled místní prezentace při hovoru

  • Vlastní tapeta

  • Vlastní text v probuzeném stavu

Podrobnější informace o 9.8 CE a on-premise registrovaných deskách naleznete v poznámkách k verzi pro software CE9.

1

Přejděte na https://software.cisco.com/download/home a Stáhněte si podporovanou verzi softwaru pro model Cisco Board. Potřebujete verzi CE9.8.0 nebo novější. Doporučuje se nejnovější verze.

2

Pokud ještě nebyla karta registrována pro žádnou službu, můžete tento krok vynechat. Pokud je však zařízení Webex registrované, musíte nejprve nejdříve resetovat tovární nastavení plochy. To můžete provést z místního webového rozhraní nebo přímo v zařízení. Informace o resetování továrny naleznete v článku o odstraňování potíží s deskami.

Po obnovení hrací plochy se zobrazí uvítací obrazovka.

3

Přistoupit k místnímu webovému rozhraní hrací desky otevřením webového prohlížeče a zadáním https://<endpoint IP nebo hostname >. Pokud nebyla nastavena žádná přístupová fráze, přihlaste se pomocí uživatelského jména správce a výchozího prázdného hesla.

4

Přejděte do nabídky Údržba > Upgradu softwaru a nahrajte dříve stažený podporovaný softwarový balíček. Deska se upgraduje na novou verzi softwaru a úvodní obrazovka se zobrazí znovu. Nyní můžete podle pokynů na obrazovce registrovat zařízení místně nebo podle stávajících postupů, stejně jako byste zaregistrovali jakékoli jiné zařízení ve svém prostředí.

Další informace o prvním nastavení místní vývěsky naleznete v příručce Začínáme pro software CE.