For at Cisco Webex Board skal støtte distribusjon av enheten på stedet, må du installere programvareversjon 9.8.0 (CE9.8.0) eller nyere for Collaboration Endpoints. Du finner den nyeste versjonen på https://software.cisco.com/download/home.

Tilgjengelige klargjøringsalternativer

Du kan bruke de samme klargjøringssystemene for Webex Boards som for andre lokale enheter. Merk at et Cisco Webex Board også kan distribueres som en frittstående H.323/SIP-enhet. Uten registrering fungerer den som en lokal tavle.

  • CUCM (minimum versjon 10.5 eller høyere)

  • TMS (minimum versjon 15.9 eller høyere)

  • VCS (minimum versjon X8.6 eller høyere)


Du kan trenge en CUCM-enhetspakke som gir støtte for Cisco Webex Board på versjonen du kjører for øyeblikket. Hvis du registrerer deg på TMS, kan det hende du trenger en ny versjon.

Hva støttes for Webex Boards på CE-programvare

Cisco Webex Board støtter de fleste funksjonene som allerede er tilgjengelige for andre enheter på CE9.8.0 med noen unntak. Noen funksjoner er bare tilgjengelige når du kobler en Touch 10 til Cisco Webex Board.

Et lokalt registrert Webex Board har ikke noen av funksjonene som bare er tilgjengelige på Cisco Webex. Dette inkluderer å koble til Webex Teams-klienter og åpne Webex Teams-plasser på et brett.

Følgende lokale funksjoner støttes for øyeblikket ikke for Webex Boards:

  • Valg av lokal layout

  • Minimerer ekstern presentasjon

  • Forhåndsvis en lokal presentasjon i en samtale

  • Tilpasset tapet

  • Egendefinert tekst i våken tilstand

For mer detaljert informasjon om CE9.8 og lokalt registrerte Webex-kort, se Utgivelsesmerknader for CE9-programvare.

1

Gå til https://software.cisco.com/download/home og last ned en støttet programvareversjon for Cisco Webex Board-modellen. Du trenger utgaven CE9.8.0 eller nyere. Den nyeste versjonen anbefales.

2

Hvis enheten er Webex-registrert, må du først tilbakestille Webex-kortet til fabrikkstandard. Du kan gjøre dette fra det lokale nettgrensesnittet eller på selve enheten. Du kan lese om tilbakestilling av fabrikk i Webex Boards feilsøkingsartikkel.

Når brettet er tilbakestilt, skal det vise Velkommen skjerm.

Hvis styret ikke har vært registrert på noen tjeneste før, kan du hoppe over dette trinnet.

3

Få tilgang til tavlens lokale nettgrensesnitt ved å åpne en nettleser og skrive inn http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">. Hvis ingen passordfrase er angitt, logg på med brukernavn admin og standard tomme passord.

4

Gå til Vedlikehold > Programvareoppdatering og last opp den støttede programvarepakken du lastet ned tidligere. Brettet oppgraderer til den nye programvareversjonen, og du vil se Velkommen skjermen igjen. Du kan nå følge instruksjonene på skjermen for å registrere enheten i ditt lokale miljø eller følge eksisterende prosedyrer slik du ville registrert en hvilken som helst annen enhet i miljøet ditt.

For å lese mer om førstegangsoppsett av et lokalt styre, se Komme i gang-veiledning for CE-programvare.