För att Cisco Webex Board ska stödja lokal distribution av enheten måste du installera programvaran Collaboration Endpoints version 9.8.0 (CE9.8.0) eller senare. Den senaste versionen finns på https://software.cisco.com/download/home.

Tillgängliga etableringsalternativ

Du kan använda samma etableringssystem för Webex Boards som för övriga lokala enheter. Observera att en Cisco Webex Board även kan distribueras som fristående H.323/SIP-enhet. Utan registrering fungerar den som en lokal whiteboardtavla.

  • CUCM (version 10.5 eller senare)

  • TMS (version 15.9 eller senare)

  • VCS (version X8.6 eller senare)


Du kan behöva ett CUCM-paket med stöd för Cisco Webex Board till den version du använder just nu. Om du ska registrera dig i TMS kan du behöva en ny version.

Det stöds för Webex Boards i CE-programvara

Cisco Webex Board har stöd för de flesta funktioner som redan finns tillgängliga för andra enheter på CE9.8.0 med vissa undantag. En del funktioner är endast tillgängliga vid parkoppling av Touch 10 till Cisco Webex Board.

En lokalt registrerad Webex Board saknar en del av de funktioner som finns tillgängliga endast på Cisco Webex. Detta inbegriper anslutning till Webex Teams-klienter och visning av Webex Teams-utrymmen på en Board-enhet.

Följande lokala funktioner stöds för närvarande inte på Webex Boards:

  • Val av lokal layout

  • Minimera fjärrpresentation

  • Förhandsgranska en lokal presentation i ett samtal

  • Anpassad bakgrund

  • Anpassad text i aktivt tillstånd

Mer detaljerad information om CE9.8 och lokalt registrerade Webex Boards finns i avsnittet om versionsinformation för CE9-programvara.

1

Gå till https://software.cisco.com/download/home och hämta en version av programvaran som stöds för Cisco Webex Board-modellen. Du behöver version CE9.8.0 eller senare. Den senaste versionen rekommenderas.

2

Om enheten är Webex-registrerad måste du först utföra en fabriksåterställning av Webex Board. Du kan konfigurera via det lokala webbgränssnitt eller direkt på enheten. Du kan läsa om fabriksåterställning i artikeln om felsökning på Webex Boards.

När tavlan har återställts visas välkomstskärmen.

Om tavlan inte har registrerats för någon tjänst tidigare kan du hoppa över det här steget.

3

Öppna Board-enhetens lokala webbgränssnitt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<slutpunkts-ip eller värdnamn>. Om du inte har ställt in något lösenord loggar du in med admin som användarnamn och tomt lösenord som standard.

4

Gå till Underhåll > Programvaruuppgradering och ladda upp programvarupaketet som du hämtade tidigare. Tavlan uppgraderas med den nya programvaruversionen och välkomstskärmen visas igen. Nu kan du följa instruktionerna på skärmen för att registrera enheten i din lokala miljö eller följa befintliga procedurer på samma sätt som när du registrerar andra enheter i din miljö.

Mer information om hur du konfigurerar en lokal Board-enhet finns i Startguide för CE-programvaran.