För Cisco Webex Board ha stöd för lokal distribution av enheten måste du installera programvaruversionen 9.8.0 (CE9.8.0) eller senare av Collaboration Endpoints. Du hittar den senaste versionen på https://software.cisco.com/download/home .

Tillgängliga alternativ för tillhandahållande

Du kan använda samma etableringssystem för Webex Boards som för andra lokala enheter. Observera att en Cisco Webex Board även kan distribueras som en fristående H.323/SIP-enhet. Utan registrering fungerar den som en lokal whiteboard.

  • CUCM (minst version 10.5 eller senare)

  • TMS (minst version 15.9 eller senare)

  • VCS (minst version X8.6 eller senare)


Du kan behöva ett CUCM-enhetspaket som stöder Cisco Webex Board i den version som du använder för närvarande. Om du registrerar dig till TMS kan du behöva en ny version.

Vad finns det stöd för Webex Boards på CE-programvara

Den Cisco Webex Board stöd för de flesta av de funktioner som redan finns tillgängliga för andra enheter på CE9.8.0 med vissa undantag. Vissa funktioner är endast tillgängliga när du parkopplar en Touch 10 till Cisco Webex Board.

En lokal registrerad användare Webex Board inte har några av de funktioner som endast är tillgängliga på Cisco Webex. Detta inkluderar att ansluta till Webex Teams klienter och öppna Webex Teams på en tavla.

Följande lokala funktioner stöds för närvarande inte för Webex Boards:

  • Val av lokal layout

  • Minimera fjärrpresentation

  • Förhandsgranska en lokal presentation i ett samtal

  • Anpassat skrivbordsunderlägg

  • Anpassad text i vaket tillstånd

För mer detaljerad information om CE9.8 och lokala registrerade Webex Boards, se Versionsinformation för CE9-programvara .

1

Gå till https://software.cisco.com/download/home och hämta en programvaruversion som stöds för din Cisco Webex Board modell. Du behöver version CE9.8.0 eller senare. Den senaste versionen rekommenderas.

2

Om enheten är Webex-registrerad måste du först fabriksåterställa Webex Board. Detta kan du göra från det lokala webbgränssnittet eller själva enheten. Du kan läsa om fabriksåterställning i Webex Boards Felsökningsartikel .

När tavlan har återställts ska välkomstskärmen visas .

Om tavlan inte har registrerats för någon tjänst tidigare kan du hoppa över det här steget.

3

Få åtkomst till boards lokala webbgränssnitt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">. Om ingen lösenordsfras har ställts in, logga in med användarnamnadministratören och det tomma standardlösenordet.

4

Gå till Maintenance > Software Upgrade ( Underhållsprogramuppgradering) och överför det programpaket som stöds som du hämtade tidigare. Tavlan uppgraderas till den nya programvaruversionen och du får se välkomstskärmen igen. Du kan nu följa anvisningarna på skärmen för att registrera enheten i din platsmiljö eller följa befintliga procedurer på samma sätt som du skulle registrera alla andra enheter i din miljö.

Mer information om första gången du ställer in en lokal board finns i Komma igång för CE-programvara .