För att Boards ska stödja lokal distribution måste du installera programvaran Collaboration Endpoints version 9.8.0 (CE9.8.0) eller senare. Den senaste versionen finns på https://software.cisco.com/download/home.

Tillgängliga etableringsalternativ

Du kan använda samma provisioneringssystem för kort som för andra lokala enheter. Observera att ett Cisco Board också kan distribueras som en fristående H.323/SIP-enhet. Utan registrering fungerar den som en lokal whiteboard.

  • CUCM (version 10.5 eller senare)

  • TMS (version 15.9 eller senare)

  • VCS (version X8.6 eller senare)


Du kan behöva ett CUCM enhetspaket som ger stöd för Cisco Board på den version du kör för närvarande. Om du ska registrera dig i TMS kan du behöva en ny version.

Vad som stöds för kort på CE-programvara

Cisco Board stöder de flesta av de funktioner som redan är tillgängliga för andra enheter på CE9.8.0. Observera att vissa funktioner endast är tillgängliga när du kopplar ihop en Touch 10 eller Room Navigator med Cisco Board.

En lokal registrerad Board har inte funktionerna som är bara tillgängliga på Cisco Webex, som att ansluta till Webex-klienter och öppna Webex-utrymmen på en Board.

Följande lokala funktioner stöds för närvarande inte för Boards:

  • Val av lokal layout

  • Minimera fjärrpresentation

  • Förhandsgranska en lokal presentation i ett samtal

  • Anpassad bakgrund

  • Anpassad text i aktivt tillstånd

För mer detaljerad information om CE9.8 och lokalt registrerade kort, se Release Notes för CE9-programvaran.

1

Gå till https://software.cisco.com/download/home och ladda ner en mjukvaruversion som stöds för din Cisco Board-modell. Du behöver version CE9.8.0 eller senare. Den senaste versionen rekommenderas.

2

Om styrelsen inte har registrerats på någon tjänst tidigare kan du hoppa över detta steg. Men om enheten är Webex Registrerad måste du först fabriksåterställa kortet. Du kan konfigurera via det lokala webbgränssnitt eller direkt på enheten. Du kan läsa om fabriksåterställning i Felsökningsartikeln för boards.

När brädan har återställts visar den Välkommen skärmen.

3

Få tillgång till styrelsens lokala webbgränssnitt genom att öppna en webbläsare och skriva in https://<endpoint ip eller hostname>. Om du inte har ställt in något lösenord loggar du in med admin som användarnamn och tomt lösenord som standard.

4

Gå till Underhåll > Programvaruuppgradering och ladda upp det stödda mjukvarupaketet som du laddade ner tidigare. Styrelsen uppgraderar till den nya mjukvaruversionen och du kommer att se Välkommen skärmen igen. Du kan nu följa instruktionerna på skärmen för att registrera enheten på plats eller följa befintliga procedurer som du skulle registrera vilken annan enhet som helst i din miljö.

För att läsa mer om förstagångsinstallationen av ett lokalt kort, se Komma igång-guiden för CE-programvara.