Aby urządzenie Cisco Webex Board obsługiwało wdrażanie w siedzibie firmy, należy zainstalować oprogramowanie Collaboration Endpoints w wersji 9.8.0 (CE9.8.0) lub nowszej. Najnowszą wersję można znaleźć na stronie https://software.cisco.com/download/home.

Dostępne opcje konfiguracji

Do Webex Boards można używać tych samych systemów wdrażania, co do innych urządzeń w siedzibie firmy. Należy pamiętać, że urządzenie Cisco Webex Board można również wdrożyć jako samodzielne urządzenie H.323 / SIP. Bez rejestracji system działa jako tablica lokalna.

  • CUCM (Minimalna wersja 10.5 lub wyższa)

  • TMS (minimalna wersja 15.9 lub wyższa)

  • VCS (Minimalna wersja X8.6 lub wyższa)


Może być potrzebny pakiet dla urządzenia CUCM, który zapewnia obsługę Cisco Webex Board w zależności od aktualnie używanej wersji. Jeśli rejestrujesz się w TMS, możesz potrzebować nowej wersji.

Co jest obsługiwane w przypadku tablic Webex Board w oprogramowaniu CE

Tablica Cisco Webex Board obsługuje większość funkcji dostępnych już dla innych urządzeń w wersji CE9.8.0 z kilkoma wyjątkami. Niektóre funkcje są dostępne tylko po sparowaniu urządzenia Touch 10 z tablicą Cisco Webex Board.

Zarejestrowana w siedzibie firmy tablica Webex Board nie ma niektórych funkcji dostępnych tylko w systemie Cisco Webex. Obejmuje to łączenie się z klientami Webex Teams i otwieranie przestrzeni Webex Teams na tablicy.

Następujące funkcje dostępne lokalnie nie są obecnie obsługiwane w przypadku tablic Webex Board:

  • Wybór układu lokalnego

  • Minimalizacja prezentacji zdalnych

  • Podgląd lokalnej prezentacji podczas połączenia

  • Dostosowana tapeta

  • Tekst niestandardowy w stanie czuwania

Więcej szczegółowych informacji na temat CE9.8 i zarejestrowanych w siedzibie firmy tablic Webex Board można znaleźć w uwagach do wydania oprogramowania CE9.

1

Przejdź do strony https://software.cisco.com/download/home i pobierz obsługiwaną wersję oprogramowania dla danego modelu urządzenia Cisco Webex Board. Wymagany jest program Release CE 9.8.0 lub nowszy. Zalecana jest najnowsza wersja.

2

Jeśli urządzenie jest zarejestrowane w usłudze Webex, należy najpierw przywrócić ustawienia fabryczne Webex Board. Można to zrobić za pomocą lokalnego interfejsu sieciowego lub na samym urządzeniu. O przywracaniu ustawień fabrycznych można przeczytać w artykule Rozwiązywanie problemów z tablicami Webex Board.

Po zresetowaniu tablicy, powinna ona wyświetlić ekran powitalny.

Jeśli tablica nie była wcześniej zarejestrowana w żadnej usłudze, możesz pominąć ten krok.

3

Uzyskaj dostęp do lokalnego interfejsu sieciowego tablic, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując http(s)://<endpoint ip or hostname>. Jeśli hasło nie zostało ustawione, zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika admin i domyślnego pustego hasła.

4

Przejdź do opcji Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania i załaduj pobrany wcześniej pakiet obsługiwanego oprogramowania. Tablica zostanie zaktualizowana do nowej wersji oprogramowania i ponownie zobaczysz ekran powitalny. Teraz można postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować urządzenie w środowisku lokalnym lub postępować zgodnie z istniejącymi procedurami, tak jak w przypadku rejestracji każdego innego urządzenia w środowisku.

Więcej informacji na temat pierwszej konfiguracji płyty w siedzibie można znaleźć w podręczniku Pierwsze kroki dla oprogramowania CE.