Aby płyty obsługiwały wdrożenie lokalne, należy najpierw zainstalować punkty końcowe współpracy w wersji oprogramowania 9.8.0 (CE 9.8.0) lub nowszej. Najnowszą wersję można znaleźć na stronie https://software.cisco.com/download/home.

Dostępne opcje udostępniania

W przypadku urządzeń znajdujących się na płytach można korzystać z tych samych systemów obsługi Należy pamiętać, że płyta Cisco może być również wdrożona jako autonomiczna Karta H.../SIP Bez rejestracji działa ona jako tablica lokalna.

  • CUCM (Minimalna wersja 10.5 lub wyższa)

  • TMS (minimalna wersja 15.9 lub wyższa)

  • VCS (Minimalna wersja X8.6 lub wyższa)


Być może potrzebny jest pakiet CUCM pack zapewniający obsługę programu Cisco Board w aktualnie działającej wersji. Jeśli rejestrujesz się w TMS, możesz potrzebować nowej wersji.

Elementy, które są obsługiwane przez oprogramowanie CE na forach

Program Cisco Board obsługuje większość funkcji dostępnych dla innych urządzeń na urządzeniach ce 9.8.0. Należy pamiętać, że niektóre funkcje są dostępne tylko w przypadku sparowania oprogramowania Cisco z płytą dotykową o numerze dotykowy 10 lub Nawigatorze pomieszczenia

Na lokalnej i zarejestrowanej płycie nie ma funkcji, które są dostępne tylko w Cisco Webex, takich jak nawiązywanie połączeń z klientami Webex i otwieranie Webex spacji na płycie głównej

Następujące funkcje lokalne nie są obecnie obsługiwane na płytach:

  • Wybór układu lokalnego

  • Minimalizacja prezentacji zdalnych

  • Podgląd lokalnej prezentacji podczas połączenia

  • Dostosowana tapeta

  • Tekst niestandardowy w stanie czuwania

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 9.8 i zarejestrowanych lokalnie tablic lokalnych, patrz uwagi o wydaniu oprogramowania CE9.

1

Przejdź do https://software.cisco.com/download/home i Pobierz obsługiwaną wersję oprogramowania dla modelu programu Cisco Board Wymagany jest program Release CE 9.8.0 lub nowszy. Zalecana jest najnowsza wersja.

2

Jeśli tablica nie została wcześniej zarejestrowana w żadnej usłudze, można pominąć ten krok Jeśli jednak urządzenie jest Webex zarejestrowane, należy najpierw zresetować jego ustawienia na płycie głównej. Można to zrobić za pomocą lokalnego interfejsu sieciowego lub na samym urządzeniu. Informacje na temat ustawień fabrycznych można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z płytami

Po zresetowaniu szachownicy zostanie wyświetlony ekran powitalny .

3

Przejdź do lokalnego interfejsu WWW na płycie, otwierając przeglądarkę www i wpisując w niej https://<endpoint IP lub hostname >. Jeśli hasło nie zostało ustawione, zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika admin i domyślnego pustego hasła.

4

Przejdź do opcji Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania i załaduj pobrany wcześniej pakiet obsługiwanego oprogramowania. Płyta jest uaktualniana do nowej wersji oprogramowania. pojawi się ponownie ekran powitalny Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, można zalogować się na lokalnym urządzeniu lub zastosować się do istniejących procedur w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego urządzenia w środowisku.

Więcej informacji o konfigurowaniu pierwszego uruchomienia tablicy lokalnej można znaleźć w podręczniku wprowadzenie do oprogramowania CE.