Nastavení, která mají vedle sebe symbol uzamčení, nejsou přístupná. Uzamčená nastavení nejsou přístupná, dokud je správce Cisco Webex neodemkne z centra Cisco Webex Control Hub.

Pokud vyberete uzamčené nastavení, zobrazí se dialogové okno. Pokud chcete tato nastavení odblokovat, kontaktujte správce Cisco Webex.


Ne všechna nastavení jsou dostupná u všech produktů. Některé položky z tohoto seznamu se na vašem zařízení nemusí nacházet.

Zvolte název zařízení na domovské obrazovce a vyberte možnost Nastavení.

 • O tomto zařízení: Zobrazení informací o nastavení a verzi operačního systému Room OS pro vaše zařízení.

 • Problémy a diagnostika:

 • Jazyk a oblast

  • Jazyk: Vyberte jazyk uživatelského rozhraní.

  • Časové pásmo: Vyberte místní časové pásmo.

 • Zvuk

 • Obrazovka a video

  • Zaměření na tabuli: Nastavte zařízení tak, aby automaticky zarámovalo tabuli, když vedle ní někdo hovoří. Další informace naleznete v článku Zaměření na tabuli.

  • Pohled kamery: Pokyny k ručnímu nastavení úhlu kamery pro zajištění dobrého výhledu na zasedací místnost, pokud máte sadu Room Kit nebo kameru Quad Camera.

  • Prezentace: Otestujte sdílení obrazovky z počítače. Obrazovku notebooku můžete sdílet pomocí dalšího kabelu HDMI nebo VGA.

  • Nastavení obrazovky: Upravte nastavení overscanu nebo zobrazení na externí obrazovce tak, abyste při sledování videa a grafiky získali co nejlepší obraz. Test nastavení obrazovky vám pomůže okamžitě vidět výsledky provedených úprav na externí obrazovce a zajistí správně oříznutí obrazu.

  • Výchozí poloha kamery: Nastavte výchozí polohu kamery pro budoucí hovory.

 • Nastavení dotykového panelu

  • Síťové připojení: Zobrazení nebo změna údajů o síťovém připojení dotykového ovladače.

  • Párování/zrušení párování dotykového panelu: Párování nebo zrušení párování zařízení Touch 10 se zařízením pro místnosti. Poté můžete dotykový ovladač spárovat s novým zařízením zadáním podrobností o připojení a přihlašovacích údajů. Pro opětovné spárování s aktuálním zařízením je nutné obnovení továrního nastavení. Přečtěte si další informace o připojení k zařízení Touch 10 přes síť.

 • Síť a služby

  • Aktivace zařízení:

   • Zvolte možnost Cisco Webex a podle pokynů na obrazovce aktivujte zařízení pomocí služby Cisco Webex.

   • Pokud chcete aktivovat zařízení pomocí jiné služby hovorů, vyberte možnost Jiné služby.

  • Síťové připojení: Nakonfigurujte nastavení sítě zařízení nebo vyberte síťové připojení pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi. Další informace naleznete v článku Použití Wi-Fi v zařízeních DX70, DX80, Room Kit a Codec Plus.

 • Restartování: Restartujte zařízení pro zasedací místnosti.

 • Tovární nastavení: Pokud obnovíte tovární nastavení zařízení pro místnosti, ztratíte svou aktuální registraci. Obnovení továrního nastavení nelze vrátit. Po obnovení továrního nastavení potřebujete k používání zařízení pro místnosti nový aktivační kód.