Ustawienia, obok których znajduje się symbol blokady, nie są dostępne. Do zablokowanych ustawień nie można uzyskać dostępu, dopóki administrator Cisco Webex nie odblokuje ich z poziomu Cisco Webex Control Hub.

W przypadku wybrania ustawienia zablokowanego zostanie wyświetlone okno dialogowe. Aby odblokować te ustawienia, skontaktuj się z administratorem usługi Cisco Webex.


Nie we wszystkich produktach są dostępne wszystkie wymienione ustawienia. W faktycznie używanym urządzeniu niektóre z ustawień przedstawionych na tej liście mogą być niedostępne.

Na ekranie głównym urządzenia wybierz nazwę urządzenia, a następnie wybierz Ustawienia.

 • Informacje o tym urządzeniu: Wyświetl informacje o konfiguracji i wersji systemu Room OS dla urządzenia.

 • Problemy i diagnostyka:

 • Język i region

  • Język: Wybór języka interfejsu użytkownika.

  • Strefa czasowa: Wybór lokalnej strefy czasowej.

 • Dźwięk

 • Ekran i obraz wideo

  • Przyciągaj do tablicy: Skonfiguruj swoje urządzenie tak, aby automatycznie kadrowało tablicę, gdy ktoś obok niej mówi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przyciągaj do tablicy.

  • Widok kamery: Możesz znaleźć instrukcje dotyczące ręcznego ustawiania kąta kamery, aby zapewnić dobry widok sali konferencyjnej, gdy posiadasz zestaw Room Kit lub Quad Camera.

  • Prezentacja: Przetestuj udostępnianie swojego ekranu z komputera. Możesz udostępnić ekran swojego laptopa za pomocą dodatkowego kabla HDMI lub VGA.

  • Regulacja ekranu: Dostosuj ustawienia overscan lub wyświetlania na ekranie zewnętrznym, aby uzyskać najlepszy obraz podczas oglądania wideo i grafiki. Test regulacji ekranu pozwala natychmiast zobaczyć wyniki wprowadzonych regulacji na ekranie zewnętrznym i upewnić się, że obraz jest prawidłowo wykadrowany.

  • Ustawienie domyślnej pozycji kamery: Ustawienie domyślnej pozycji kamery dla przyszłych rozmów.

 • Konfiguracja panelu dotykowego

  • Połączenie sieciowe: Wyświetlenie lub zmiana szczegółów połączenia sieciowego dla kontrolera dotykowego.

  • Sparuj/odparuj panel dotykowy: Sparuj lub rozłącz Touch 10 z urządzeniem pokojowym. Następnie można sparować kontroler dotykowy z nowym urządzeniem, podając szczegóły połączenia i dane uwierzytelniające. Aby ponownie sparować urządzenie z bieżącym urządzeniem, konieczne jest wykonanie resetu fabrycznego. Przeczytaj więcej na temat łączenia się z urządzeniem Touch 10 przez sieć.

 • Sieć i usługi

  • Aktywacja urządzenia.

   • Wybierz opcję Cisco Webex i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby aktywować urządzenie w usłudze Cisco Webex.

   • Wybierz opcję Inne usługi, jeśli chcesz aktywować urządzenie za pomocą innej usługi połączeń.

  • Połączenie sieciowe: Skonfiguruj ustawienia sieciowe urządzenia lub wybierz połączenie sieciowe za pomocą sieci Ethernet lub Wi-Fi. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie z funkcji Wi-Fi w modelach DX70, DX80, Room Kit i Codec Plus.

 • Uruchom ponownie: Zrestartuj urządzenie sali konferencyjnej.

 • Ustawienia fabryczne: Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia pokojowego powoduje utratę bieżącej rejestracji. Przywrócenia ustawień fabrycznych nie można cofnąć. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, aby móc korzystać z urządzenia systemu biurowego, potrzebny jest nowy kod aktywacyjny.