Přidat svůj účet

Získejte přístup k systému správy obsahu vaší společnosti, aniž byste opustili aplikaci Webex. Sdílejte a upravujte soubory v prostoru s jinou osobou nebo se svým týmem.


 
  • Podnikové účty – správce vám uděluje oprávnění k přístupu k podnikovému systému správy podnikového obsahu vaší společnosti.

  • Účty poskytovatele služeb – chcete-li získat přístup k systému správy obsahu vaší společnosti, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Již máte oprávnění? Přidejte svůj účet Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online do počítače nebo mobilní aplikace.

Nahrát soubor nebo složku

Nahrajte soubory do aplikace Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online v počítačové aplikaci, abyste je mohli sdílet v prostoru. Omezte přístup pouze na zobrazení, pokud sdílíte informační obsah, povolte oprávnění k úpravám pro týmovou spolupráci a diskuze.

Sdílet soubor

Sdílejte soubory ze služby Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online v počítačové nebo mobilní aplikaci a začněte spolupracovat se svým týmem.

Znovu sdílet soubor

Znovu sdílejte soubory ze služby Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online v počítačové nebo mobilní aplikaci, aby měli noví uživatelé přístup k dříve sdíleným souborům.

Zobrazit a upravit soubor

Zobrazení a úprava souborů Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online v závislosti na sdílených oprávněních. Soubor se otevře v aplikaci, která je přidružená k typu souboru ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Propojit složku s prostorem

Propojte složku Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online s prostorem a nahrajte více souborů uspořádaných a snadno dostupných na kartě Obsah prostoru.

Zobrazení nebo úprava souboru v propojené složce

Zobrazte nebo upravte soubory v propojené složce Microsoft Onedrive nebo Sharepoint Online na kartě Obsah v počítačové nebo mobilní aplikaci.