Lägg till ditt konto

Få åtkomst till ditt företags innehållshanteringssystem utan att lämna Webex-appen. Dela och redigera filer i ett utrymme med en annan person eller med ditt team.


  • Företagskonton – din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehållshanteringssystem.

  • Tjänsteleverantörskonton – kontakta din leverantör för att få åtkomst till ditt företags innehållshanteringssystem.

Har du redan behörighet? Lägg till ditt Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-konto på skrivbordet eller mobilappen.

Överför en fil eller mapp

Överför filer till Microsoft OneDrive eller SharePoint Online på skrivbordsappen så att du kan dela dem i ett utrymme. Begränsa åtkomst till endast visning om du delar informationsinnehåll och tillåter redigeringsbehörigheter för teamsamarbete och diskussioner.

Dela en fil

Dela filer från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online på skrivbordet eller mobilappen och börja samarbeta med ditt team.

Dela en fil på nytt

Dela om filer från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online på skrivbordet eller mobilappen för att ge nya användare tillgång till tidigare delade filer.

Visa och redigera en fil

Visa och redigera Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer beroende på de delade behörigheterna. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen på ditt skrivbord eller din mobila enhet.

Länka en mapp till ett utrymme

Länka en Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mapp till ett utrymme för att överföra flera filer, organiserat och lätt att hitta på fliken Innehåll i utrymmet.

Visa eller redigera en fil i en länkad mapp

Visa eller redigera filer i en länkad Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mapp fliken Innehåll på skrivbordet eller mobilappen.