Ke schůzce Google se můžete připojit ze své Webex vývěsky, zařízení pro pokoj nebo desku s WebRTC. Tuto aplikaci nastaví správce systému a záleží na typu Webex zařízení.

Připojit pomocí jednoho tlačítka

Jedno tlačítka pro nabízení je dostupné na zařízeních, kde je povolen hybridní kalendář. Když uživatelé naplánují schůzky na webu Google a obsahují Webex zařízení, zobrazí se na zařízení na zařízení bezprostředně těsně před začátkem schůzky. Jednoduše klepněte na tlačítko připojit a zadejte schůzku.Když v průběhu schůzky Webex zařízení zobrazuje datový proud videa od společnosti Google na hlavní obrazovce a ve výchozím nastavení se rozložením mřížky a ovládání hovoru.

Při sdílení prezentace zařízení zobrazuje prezentaci. Obsah sdílený na obrazovce není interaktivní. Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení se postupně objevují po několika sekundách.

Připojit telefonickým připojením k jednání

Ke schůzce Google s vaším zařízením Webex potřebujete kód, který je uveden v pozvánce k kalendáři, nebo na konci odkazu na schůzku. Jakmile máte kód, můžete se k němu připojit tak, že v zařízení vyberete tlačítko pro uspokojení Google.Když v průběhu schůzky Webex zařízení zobrazuje datový proud videa od společnosti Google na hlavní obrazovce a ve výchozím nastavení se rozložením mřížky a ovládání hovoru.

Při sdílení prezentace zařízení zobrazuje prezentaci. Obsah sdílený na obrazovce není interaktivní. Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení se postupně objevují po několika sekundách.

Omezení

Tyto funkce nejsou během schůzky k dispozici:

  • Sdílení přes zařízení není možné. Tuto akci lze provádět klepnutím na možnost sdílení a zadáním zadané adresy URL do prohlížeče.

  • Seznam účastníků

  • Tabule

  • Ovládací prvek Dálného fotoaparátu

  • Rozložení jsou ve výchozím nastavení mřížky

  • Zařízení Webex s duálními obrazovkami zobrazení schůzky na hlavním displeji