U kunt aan Google deel nemen aan vergaderingen vanaf uw Webex kaart, kamer apparaat of Desk Pro met WebRTC. Dit wordt ingesteld door uw systeem beheerder en is afhankelijk van het type Webex apparaat dat u hebt.

Deel nemen aan een knop om te pushen

Een knop die u wilt pushen is beschikbaar op apparaten waarop de hybride kalender is ingeschakeld. Wanneer gebruikers Google de vergaderingen beantwoorden en Webex apparaten opnemen, wordt een deel toets join direct op het apparaat weer gegeven voordat de vergadering begint. Tik op deel nemen om de vergadering in te voeren.In de vergadering wordt op uw Webex apparaat de videostream van Google weer gegeven in het hoofd scherm met de raster indeling standaard en de gespreks knoppen.

Wanneer een presentatie wordt gedeeld, wordt de presentatie weer gegeven op uw apparaat. De inhoud die op het scherm wordt gedeeld, is niet interactief. De bedieningselementen voor het gesprek en de zelfweergave verdwijnen na enkele seconden.

Deel nemen door in de vergadering te bellen

U hebt de in de uitnodiging voor de agenda of aan het eind van de koppeling van de vergadering opgenomen code nodig om aan een Google-vergadering te kunnen deel nemen met uw Webex apparaat. Wanneer u de code hebt die u kunt toevoegen, selecteert u de knop Google ontmoet op uw apparaat.In de vergadering wordt op uw Webex apparaat de videostream van Google weer gegeven in het hoofd scherm met de raster indeling standaard en de gespreks knoppen.

Wanneer een presentatie wordt gedeeld, wordt de presentatie weer gegeven op uw apparaat. De inhoud die op het scherm wordt gedeeld, is niet interactief. De bedieningselementen voor het gesprek en de zelfweergave verdwijnen na enkele seconden.

Beperkingen

De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens de vergadering:

  • Delen via het apparaat is niet mogelijk. U kunt dit doen door op Opties voor delen te tikken en de opgegeven URL in uw browser in te voeren.

  • Deelnemerslijst

  • Whiteboarding

  • Externe camerabesturing (Far End Camera Control, FECC)

  • Indelingen zijn standaard raster

  • Voor Webex apparaten met twee schermen wordt de vergadering in het hoofd scherm weer gegeven