Du kan bli med i Google Meet-møter fra Webex Board, Room-enhet eller Desk Pro med WebRTC. Dette konfigureres av systemansvarlige og avhenger av hvilken type Webex-enhet du har.

Bli med via énknappsfunksjonen

One Button to Push er tilgjengelig på enheter der hybridkalenderen er aktivert. Når brukere planlegger Google Meet-møter og inkluderer Webex-enheter, vises en bli med-knapp på enheten rett før møtet begynner. Bare trykk på Bli med for å delta i møtet.Når du er i møtet, viser Webex-enheten din videostrømmen fra Google Meet på hovedskjermen med rutenettoppsettet som standard og anropskontrollene.

Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen. Innholdet som deles på skjermen, er ikke interaktivt. Anropskontrollene og selvvisningen tones bort etter noen sekunder.

Bli med ved å ringe inn til møtet

Du trenger koden oppgitt i kalenderinvitasjonen eller på slutten av møtekoblingen for å bli med i et Google Meeting med Webex-enheten din. Når du har koden, kan du bli med ved å velge Google Meet-knappen på enheten.Når du er i møtet, viser Webex-enheten din videostrømmen fra Google Meet på hovedskjermen med rutenettoppsettet som standard og anropskontrollene.

Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen. Innholdet som deles på skjermen, er ikke interaktivt. Anropskontrollene og selvvisningen tones bort etter noen sekunder.

Begrensninger

Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet:

  • Deling over enheten er ikke mulig. Du kan gjøre det ved å trykke på delingsalternativer og angi den angitte nettadressen i nettleseren.

  • Deltakerliste

  • Tavle

  • Fjernkamerakontroll

  • Layouter er rutenett som standard

  • Webex-enheter med to skjermer viser møtet på hovedskjermen