Du kan bli med i Google-møte roms møter fra Webex stav len, rom systemet eller bord Pro med WebRTC. Dette er konfigurert av system administratorene og avhenger av hvilken type Webex enhet du har.

Bli med én knapp for å pushe

En knapp for å pushe er tilgjengelig på enheter der hybrid kalenderen er aktivert. Når brukere planlegger å møte møter og inkluderer Webex enheter, vises det en sammenføynings knapp på enheten direkte før møtet begynner. Trykk på slå sammen for å legge inn møtet.



Når du er i møtet, viser Webex enheten video strømmen fra Google-møtet på hovedskjermen, med rute nett oppsettet som standard og anrops kontrollene.

Når en presentasjon er delt, vil enheten vise presentasjonen. Innholdet som er delt på skjermen, er ikke interaktivt. Samtale kontrollene og den selv ut-visningen forsvinner etter noen sekunder.

Bli med ved å ringe til møtet

Du trenger koden som er angitt i kalender invitasjonen, eller på slutten av møte koblingen for å kunne bli med i et Google-møte med Webexen heten din. Så snart du har koden du kan delta i ved å klikke på knappen Google-møte på enheten din.



Når du er i møtet, viser Webex enheten video strømmen fra Google-møtet på hovedskjermen, med rute nett oppsettet som standard og anrops kontrollene.

Når en presentasjon er delt, vil enheten vise presentasjonen. Innholdet som er delt på skjermen, er ikke interaktivt. Samtale kontrollene og den selv ut-visningen forsvinner etter noen sekunder.

Begrensning

Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet:

  • Deling over enheten er ikke mulig. Du kan gjøre det ved å trykke på Delings alternativer og angi den angitte URL-adressen i nett leseren.

  • Deltaker liste

  • Bruke tavler

  • End kamera kontroll

  • Oppsett er rute nett som standard

  • Webex enheter med doble skjermer, viser møtet på hov eds visningen