1

Kliknutím na symbol otevřete nabídku nastavení.

2

Vyberte položky Nápověda > Zobrazit·stav·připojení.

Zelený symbol zaškrtnutí označuje úspěšné připojení.3

Chcete-li informace zkopírovat do schránky, klikněte na tlačítko Kopírovat.

Informace můžete vložit do e-mailu a odeslat je správci systému.

4

Další informace včetně verzí agenta JVDI a klienta JVDI, získáte kliknutím na tlačítko Podrobnosti o JVDI.