1

Klik på for at åbne menuen Indstillinger.

2

Gå til Hjælp > Vis forbindelsesstatus.

En grøn markering angiver gennemført forbindelse.3

Klik på Kopiér for at kopiere oplysningerne til din udklipsholder.

Du kan indsætte oplysningerne i en e-mail, der skal sendes til systemadministratoren.

4

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, herunder JVDI-agent- og JVDI-klientversionerne, skal du klikke på JVDI-detaljer.