1

Kliknite da biste otvorili meni "Postavke".

2

Idite u pomoć > Prikaži status veze.

Zeleni potvrdni znak ukazuje na uspešnu vezu.3

Kliknite na dugme "Kopiraj" da biste kopirali informacije u ostavu.

Informacije možete da nalepite u e-poruku koju ćete poslati administratoru sistema.

4

Za više informacija, uključujući JVDI agenta i JVDI klijentske verzije, kliknite na dugme JVDI Detalji.