1

Klikk på for å åpne menyen innstillinger.

2

Gå til hjelpe > Vis tilkoblings status.

En grønn hake viser en vellykket tilkobling.3

Klikk på Kopier for å kopiere informasjonen til utklipp stav len.

Du kan lime informasjonen inn i en e-post for å sende den til din system administrator.

4

Klikk på JVDI detaljer hvis du vil ha mer informasjon, inkludert JVDI-agent og JVDI-klient versjoner.