1

Klicka på för att öppna inställningsmenyn.

2

Gå till Hjälp > Visa anslutningsstatus.

En grön bock indikerar fungerande anslutning.3

Klicka på Kopiera för att kopiera informationen till urklipp.

Du kan klistra in informationen i ett mejl som skickas till din systemadministratör.

4

Om du vill ha mer information, som versioner för JVDI-agent och JVDI-klient, ska du klicka på JVDI-information.