Vaše dostupnost a stav jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Můžete se rozhodnout, že přestanete sdílet svou dostupnost a stav se všemi.


 

Když skryjete svou dostupnost a stav před konkrétními osobami, uvidíte vedle jména osoby v oblasti zpráv.

1

Na navigačním postranním panelu klikněte na možnost Nastavení a vyberte možnost Soukromí a přejděte na možnost Dostupnost a stav.

2

Pod Skrýt moji dostupnost a stav před jinou osobou , klikněte Přidat .

3

Zadejte osoby podle jména nebo e-mailu, případně je odeberte kliknutím na tlačítko X vedle jména.


 

Můžete také kliknout pravým tlačítkem na osobu v seznamu přímých zpráv nebo kontaktů a potom kliknout Zobrazit/Skrýt moji dostupnost a stav .

4

Klepněte na tlačítko Zavřít > Uložit.

1

Na navigačním postranním panelu klikněte na možnost Nastavení a vyberte možnost Soukromí.

2

Pod Skrýt moji dostupnost a stav před jinou osobou , klikněte Přidat .

3

Zadejte osoby podle jména nebo e-mailu, případně je odeberte kliknutím na tlačítko X vedle jména.


 

Můžete také kliknout pravým tlačítkem na osobu v seznamu přímých zpráv nebo kontaktů a potom kliknout Zobrazit/Skrýt moji dostupnost a stav .

4

Klikněte Hotovo .

1

Klepněte na své profilový obrázek a vyberte možnost Nastavení > Ochrana osobních údajů .

2

Skrýt mou dostupnost a stav

3

Klepněte na Přidat a přidejte osoby podle jména nebo e-mailu.


 

Můžete také dlouze stisknout osobu ve zprávách nebo kontaktech. Potom klepněte na možnost Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt .

1

Klepněte na své profilový obrázek a vyberte možnost Nastavení > Ochrana osobních údajů .

2

Skrýt mou dostupnost a stav

3

Potom klepněte na možnost a přidejte osoby podle jména nebo e-mailu.


 

Můžete také dlouze stisknout osobu ve zprávách nebo kontaktech. Potom klepněte na možnost Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt .