Klikněte pravým tlačítkem myši ze seznamu kontaktů a přímých zpráv nebo můžete skrýt svou dostupnost a stav před ostatními z nabídky nastavení. Když před uživatelem skryjete svou dostupnost a stav, zobrazí se v oblasti zprávy zpráva.

1

Klikněte pravým tlačítkem na profilový obrázek uživatele.

2

Klikněte na Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt.


 

Svou dostupnost a stav před uživateli můžete také skrýt v nastavení.

 • Klikněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Soukromí .

 • V části Skrýt dostupnost a stav před jinou osobouklikněte na Přidat.

 • Přidejte lidi podle jména nebo e-mailu. Po dokončení klepněte na tlačítko Zavřít > Uložit.

Po skrytí dostupnosti a stavu před uživatelem můžete kliknutím pravým tlačítkem myši ze seznamu kontaktů a přímých zpráv nebo z nastavení znovu zobrazit svou dostupnost a stav.

1

Klikněte pravým tlačítkem na profilový obrázek uživatele.

2

Klikněte na Zobrazit moji dostupnost a stav.


 

Svou dostupnost a stav můžete také zobrazit uživatelům z nabídky nastavení.

 • Klikněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Soukromí .

 • V části Skrýt dostupnost a stav před jinou osobouklikněte na Upravit.

 • Chcete-li uživateli zobrazit svou dostupnost a stav, odeberte ho ze seznamu kliknutím na X vedle jeho jména.

 • Po dokončení klepněte na tlačítko Zavřít > Uložit.

Svou dostupnost a stav můžete skrýt před ostatními kliknutím pravým tlačítkem myši ze seznamu kontaktů a přímých zpráv nebo z nabídky předvoleb. Když před uživatelem skryjete svou dostupnost a stav, zobrazí se v oblasti zprávy zpráva.

1

Klikněte pravým tlačítkem na profilový obrázek uživatele.

2

Klikněte na Skrýt moji dostupnost a stav.

3

Klepněte na tlačítko Skrýt.


 

Svou dostupnost a stav před uživateli můžete také skrýt v nabídce předvoleb.

 • Klikněte na svůj profilový obrázeka vyberte Předvolby > Soukromí .

 • V části Skrýt dostupnost a stav před jinou osobouklikněte na Přidat.

 • Přidejte lidi podle jména nebo e-mailu. Po dokončení klikněte na Hotovo..

Po skrytí dostupnosti a stavu před uživatelem můžete kliknutím pravým tlačítkem myši ze seznamu kontaktů a přímých zpráv nebo z nastavení znovu zobrazit svou dostupnost a stav.

1

Klikněte pravým tlačítkem na profilový obrázek uživatele.

2

Klikněte na Zobrazit moji dostupnost a stav.


 

Svou dostupnost a stav můžete také zobrazit uživatelům z nabídky předvoleb.

 • Klikněte na svůj profilový obrázeka vyberte Předvolby > Soukromí .

 • V části Skrýt dostupnost a stav před jinou osobouklikněte na Upravit.

 • Chcete-li uživateli zobrazit svou dostupnost a stav, odeberte ho ze seznamu kliknutím na X vedle jeho jména.

 • Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Chcete-li skrýt svou dostupnost a stav před ostatními, dlouze stiskněte uživatele v prostorech přímých zpráv a seznamech kontaktů nebo v nabídce nastavení. Když před uživatelem skryjete svou dostupnost a stav, zobrazí se vedle jeho jména.

1

Dlouze stiskněte prostor pro přímé zprávy uživatele nebo uživatele v seznamu kontaktů.

2

Klepněte na Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt.


 

Svou dostupnost a stav můžete také skrýt v nabídce nastavení.

 • Klepněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Soukromí .

 • Klepněte na Skrýt moji dostupnost a stav.

 • Klepněte a přidejte lidi podle jména nebo e-mailu.

Po skrytí dostupnosti a stavu před uživatelem dlouze stiskněte jeho prostor pro přímé zprávy, ze seznamu kontaktů nebo z nastavení.

1

Dlouze stiskněte prostor pro přímé zprávy uživatele nebo uživatele v seznamu kontaktů.

2

Klepněte na Zobrazit moji dostupnost a stav.


 

Svou dostupnost a stav můžete také zobrazit uživatelům z nabídky nastavení.

 • Klepněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Soukromí .

 • Klepněte na Skrýt moji dostupnost a stav.

 • Chcete-li uživateli zobrazit svou dostupnost a stav, klepnutím na X vedle jeho jména ho odeberte ze seznamu.

Chcete-li skrýt svou dostupnost a stav před ostatními, dlouze stiskněte uživatele v prostorech přímých zpráv a seznamech kontaktů nebo v nabídce nastavení. Když před uživatelem skryjete svou dostupnost a stav, zobrazí se vedle jeho jména.

1

Dlouze stiskněte prostor pro přímou zprávu uživatele.

2

Klepněte na Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt.


 

V nastavení můžete také rychle skrýt svou dostupnost a stav před uživateli.

 • Klepněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Soukromí .

 • Klepněte na Skrýt moji dostupnost a stav..

 • Klepněte na Přidat a přidat lidi podle jména nebo e-mailu.

Po skrytí dostupnosti a stavu před uživatelem dlouze stiskněte jeho prostor pro přímé zprávy, ze seznamu kontaktů nebo z nastavení.

1

Dlouze stiskněte prostor pro přímou zprávu uživatele.

2

Klepněte na Zobrazit moji dostupnost a stav.


 

Svou dostupnost a stav můžete také zobrazit uživatelům z nabídky nastavení.

 • Klepněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Soukromí .

 • Klepněte na Skrýt moji dostupnost a stav.

 • Chcete-li uživateli zobrazit svou dostupnost a stav, klepnutím na X vedle jeho jména ho odeberte ze seznamu.