Vaše dostupnost a stav jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Zrušením zaškrtnutí možnosti Zobrazit dostupnost a stav skryje vaši dostupnost a stav před všemi v aplikaci.


 

Když skryjete svou dostupnost a stav před konkrétními osobami, uvidíte vedle jména osoby v oblasti zpráv.

1

V záhlaví aplikace klikněte na svou profilový obrázek a vyberte možnost Nastavení > Ochrana osobních údajů a přejděte na Dostupnost a stav .

2

Pod Skrýt moji dostupnost a stav před jinou osobou , klikněte Přidat .

Zadejte osoby podle jména, e-mailu, nebo klikněte na X vedle jména osoby, kterou chcete ze seznamu odebrat.

3

Potom klikněte Zavřít > Uložit .


 

Můžete také kliknout pravým tlačítkem na osobu v seznamu přímých zpráv nebo kontaktů a potom kliknout Zobrazit/Skrýt moji dostupnost a stav .

1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profilový obrázeka potom klikněte na Nastavení > Zasílání zpráv .

2

Pod Skrýt moji dostupnost a stav před jinou osobou , klikněte Přidat .

Zadejte osoby podle jména, e-mailu, nebo klikněte na X vedle jména osoby, kterou chcete ze seznamu odebrat.

3

Poté klikněte na tlačítko Uložit.

1

Klepněte na své profilový obrázek a vyberte možnost Nastavení > Ochrana osobních údajů .

2

Skrýt mou dostupnost a stav

3

Klepněte na Přidat a přidejte osoby podle jména nebo e-mailu.


 

Můžete také dlouze stisknout osobu ve zprávách nebo kontaktech. Potom klepněte na možnost Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt .

1

Klepněte na své profilový obrázek a vyberte možnost Nastavení > Ochrana osobních údajů .

2

Skrýt mou dostupnost a stav

3

Potom klepněte na možnost a přidejte osoby podle jména nebo e-mailu.


 

Můžete také dlouze stisknout osobu ve zprávách nebo kontaktech. Potom klepněte na možnost Skrýt moji dostupnost a stav > Skrýt .