Högerklicka på från din kontaktlista och direktmeddelanden, eller så kan du dölja din tillgänglighet och status för andra från inställningsmenyn. När du döljer tillgängligheten och statusen för en användare visas ett i meddelandefältet.

1

Högerklicka på användarens e-profilbild.

2

Klicka på Dölj min tillgänglighet och status > Dölj.


 

Du kan även dölja din tillgänglighet och status för användarna i dina inställningar.

 • Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Sekretess.

 • Klicka på Lägg till under Dölj min tillgänglighet och status för en annanperson.

 • Lägg till personer via namn eller e-post. När du är klar klickar du på > spara .

När du har döljt din tillgänglighet och status för en användare kan du högerklicka från din kontaktlista och direktmeddelanden, eller från dina inställningar för att visa din tillgänglighet och status igen.

1

Högerklicka på användarens e-profilbild.

2

Klicka på Visa min tillgänglighet och status.


 

Du kan även visa tillgänglighet och status för användare från inställningsmenyn.

 • Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Sekretess.

 • Klicka på Redigera under Dölj min tillgänglighet och status för en annanperson.

 • För att visa din tillgänglighet och status för en användare klickar du på X bredvid deras namn för att ta bort dem från listan.

 • När du är klar klickar du på > spara .

Du kan dölja din tillgänglighet och status för andra med ett högerklick från din kontaktlista och direktmeddelandeutrymmen, eller från menyn Inställningar. När du döljer tillgängligheten och statusen för en användare visas ett i meddelandefältet.

1

Högerklicka på användarens e-profilbild.

2

Klicka på Dölj min tillgänglighet och status.

3

Klicka på Dölj.


 

Du kan även dölja din tillgänglighet och status för användare från menyn Inställningar.

När du har döljt din tillgänglighet och status för en användare kan du högerklicka från din kontaktlista och direktmeddelanden, eller från dina inställningar för att visa din tillgänglighet och status igen.

1

Högerklicka på användarens e-profilbild.

2

Klicka på Visa min tillgänglighet och status.


 

Du kan även visa tillgänglighet och status för användare från menyn Inställningar.

 • Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Sekretess.

 • Klicka på Redigera under Dölj min tillgänglighet och status för en annanperson.

 • För att visa din tillgänglighet och status för en användare klickar du på X bredvid deras namn för att ta bort dem från listan.

 • När du är klar klickar du på Klar.

För att dölja din tillgänglighet och status för andra trycker du länge på användare i dina direktmeddelandeutrymmen och kontaktlistor eller i inställningsmenyn. När du döljer tillgängligheten och statusen för en användare visas bredvid deras namn.

1

Tryck länge på användarens direktmeddelandeutrymme eller på användaren i din kontaktlista.

2

Knacka på Dölj min tillgänglighet och status > Dölj.


 

Du kan även dölja tillgängligheten och statusen i inställningsmenyn.

När du har döljt din tillgänglighet och status för en användare trycker du länge på deras direktmeddelandeutrymme, från din kontaktlista eller från dina inställningar.

1

Tryck länge på användarens direktmeddelandeutrymme eller på användaren i din kontaktlista.

2

Knacka på Visa min tillgänglighet och status.


 

Du kan även visa tillgänglighet och status för användare från inställningsmenyn.

 • Tryck på din profilbild och välj Inställningar > Sekretess.

 • Knacka på Dölj min tillgänglighet och status.

 • För att visa din tillgänglighet och status för en användare knackar du på X bredvid deras namn för att ta bort dem från listan.

För att dölja din tillgänglighet och status för andra trycker du länge på användare i dina direktmeddelandeutrymmen och kontaktlistor eller i inställningsmenyn. När du döljer tillgängligheten och statusen för en användare visas bredvid deras namn.

1

Tryck länge på användarens direktmeddelandeutrymme.

2

Knacka på Dölj min tillgänglighet och status > Dölj.


 

Du kan också snabbt dölja din tillgänglighet och status för användare från dina inställningar.

När du har döljt din tillgänglighet och status för en användare trycker du länge på deras direktmeddelandeutrymme, från din kontaktlista eller från dina inställningar.

1

Tryck länge på användarens direktmeddelandeutrymme.

2

Knacka på Visa min tillgänglighet och status.


 

Du kan även visa tillgänglighet och status för användare från inställningsmenyn.

 • Tryck på din profilbild och välj Inställningar > Sekretess.

 • Knacka på Dölj min tillgänglighet och status.

 • För att visa din tillgänglighet och status för en användare knackar du på X bredvid deras namn för att ta bort dem från listan.