הזמינות והסטטוס שלך מופעלים כברירת מחדל. תוכל לבחור להפסיק לשתף את הזמינות והמצב שלך עם כולם.


 

כשתסתיר את הזמינות והסטטוס שלך מאנשים ספציפיים, תראה ליד שמו של האדם באזור ההודעות.

1

לחץ על הגדרות בסרגל הצידי של הניווט ובחר פרטיות, ולאחר מכן עבור לזמינות ולמצב.

2

מתחת הסתר את הזמינות והסטטוס שלי מאדם אחר , לחץ הוסף .

3

הזן אנשים לפי שם או דוא"ל, או לחץ על X לצד שם כדי להסיר אותם מהרשימה.


 

אתה יכול גם לחיצה ימנית על אדם בהודעות הישירות או ברשימת אנשי הקשר שלך, וללחוץ הצג/הסתר את הזמינות והסטטוס שלי .

4

לחצו על סגור > שמירה.

1

לחץ על הגדרות בסרגל הצדדי של הניווט ובחר פרטיות.

2

מתחת הסתר את הזמינות והסטטוס שלי מאדם אחר , לחץ הוסף .

3

הזן אנשים לפי שם או דוא"ל, או לחץ על X לצד שם כדי להסיר אותם מהרשימה.


 

אתה יכול גם לחיצה ימנית על אדם בהודעות הישירות או ברשימת אנשי הקשר שלך, וללחוץ הצג/הסתר את הזמינות והסטטוס שלי .

4

לחץ על סיום.

1

הקש על שלך תמונת פרופיל , ובחר הגדרות > פרטיות .

2

הסתר את הזמינות והמצב שלי

3

הקש הוסף ולהוסיף אנשים לפי שם או אימייל.


 

אתה יכול גם הקשה ארוכה על האדם ברשימת ההודעות או אנשי הקשר שלך. לאחר מכן הקש הסתר את הזמינות והסטטוס שלי > הסתר .

1

הקש על שלך תמונת פרופיל , ובחר הגדרות > פרטיות .

2

הסתר את הזמינות והמצב שלי

3

לאחר מכן, הקש ולהוסיף אנשים לפי שם או אימייל.


 

אתה יכול גם הקשה ארוכה על האדם ברשימת ההודעות או אנשי הקשר שלך. לאחר מכן הקש הסתר את הזמינות והסטטוס שלי > הסתר .