Kliknite desnim tasterom miša sa liste kontakata i direktnih poruka ili možete da sakrijete dostupnost i status od drugih osoba iz menija "Postavke". Kada sakrijete dostupnost i status od korisnika, videćete oblast poruke.

1

Kliknite desnim tasterom miša na sliku profila korisnika.

2

Kliknite na dugme Sakrij moju dostupnost i status > sakrij .


 

Takođe možete da sakrijete dostupnost i status od korisnika u postavkama.

 • Kliknite na sliku profilai izaberite stavku Postavke > privatnost .

 • U okviru Sakrij moju dostupnost i status od druge osobekliknite na dugme Dodaj.

 • Dodajte osobe po imenu ili e-poruci. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori > Sačuvaj .

Nakon što sakrijete dostupnost i status od korisnika, možete kliknuti desnim tasterom miša sa liste kontakata i direktnih poruka ili iz postavki da biste ponovo pokazali dostupnost i status.

1

Kliknite desnim tasterom miša na sliku profila korisnika.

2

Kliknite na dugme Prikaži moju dostupnost i status.


 

Takođe možete da prikažete dostupnost i status korisnicima iz menija "Postavke".

 • Kliknite na sliku profilai izaberite stavku Postavke > privatnost .

 • U okviru Sakrij moju dostupnost i status od druge osobe kliknitena dugme Uredi .

 • Da biste korisniku pokazali dostupnost i status, kliknite na dugme "X" pored njihovog imena da biste ih uklonili sa liste.

 • Kada završite, kliknite na dugme Zatvori > Sačuvaj .

Dostupnost i status možete da sakrijete od drugih pomoću klika desnim tasterom miša sa liste kontakata i razmaka direktnih poruka ili iz menija "Željene postavke". Kada sakrijete dostupnost i status od korisnika, videćete oblast poruke.

1

Kliknite desnim tasterom miša na sliku profila korisnika.

2

Kliknite na dugme Sakrij moju dostupnost i status.

3

Kliknite na dugme Sakrij.


 

Takođe možete da sakrijete dostupnost i status od korisnika iz menija "Željene postavke".

 • Kliknite na sliku profilai izaberite stavku Željene postavke > privatnost .

 • U okviru Sakrij moju dostupnost i status od druge osobekliknite na dugme Dodaj.

 • Dodajte osobe po imenu ili e-poruci. Kada završite, kliknite na dugme Gotovo..

Nakon što sakrijete dostupnost i status od korisnika, možete kliknuti desnim tasterom miša sa liste kontakata i direktnih poruka ili iz postavki da biste ponovo pokazali dostupnost i status.

1

Kliknite desnim tasterom miša na sliku profila korisnika.

2

Kliknite na dugme Prikaži moju dostupnost i status.


 

Dostupnost i status možete da prikažete i korisnicima iz menija "Željene postavke".

 • Kliknite na sliku profilai izaberite stavku Željene postavke > privatnost .

 • U okviru Sakrij moju dostupnost i status od druge osobe kliknitena dugme Uredi .

 • Da biste korisniku pokazali dostupnost i status, kliknite na dugme "X" pored njihovog imena da biste ih uklonili sa liste.

 • Kada završite, kliknite na dugme Gotovo.

Da biste sakrili dostupnost i status od drugih osoba, dugo pritisnite korisnike u prostorima za direktne poruke i listama kontakata ili iz menija sa postavkama. Kada sakrijete dostupnost i status od korisnika, videćete pored njihovog imena.

1

Dugo pritiskajte prostor direktne poruke korisnika ili korisnika na listi kontakata.

2

Tapnite na sakrij moju dostupnost i status > sakrij .


 

Dostupnost i status takođe možete da sakrijete iz menija "Postavke".

 • Dodirnite sliku profila iizaberite stavku Postavke > privatnost .

 • Tapnite na dugme Sakrij moju dostupnost i status.

 • Dodirnite i dodajte osobe po imenu ili e-poruci.

Nakon skrivanja dostupnosti i statusa od korisnika, dugo pritiskajte njihov prostor za direktne poruke, sa liste kontakata ili iz postavki.

1

Dugo pritiskajte prostor direktne poruke korisnika ili korisnika na listi kontakata.

2

Dodirnite Prikaži moju dostupnost i status.


 

Takođe možete da prikažete dostupnost i status korisnicima iz menija "Postavke".

 • Dodirnite sliku profila iizaberite stavku Postavke > privatnost .

 • Tapnite na dugme Sakrij moju dostupnost i status.

 • Da biste korisniku pokazali dostupnost i status, tapnite na X pored njihovog imena da biste ih uklonili sa liste.

Da biste sakrili dostupnost i status od drugih osoba, dugo pritisnite korisnike u prostorima za direktne poruke i listama kontakata ili iz menija sa postavkama. Kada sakrijete dostupnost i status od korisnika, videćete pored njihovog imena.

1

Dugo pritiskanje na prostor za direktnu poruku korisnika.

2

Tapnite na sakrij moju dostupnost i status > sakrij .


 

Takođe možete brzo da sakrijete dostupnost i status od korisnika iz postavki.

 • Dodirnite sliku profila iizaberite stavku Postavke > privatnost .

 • Dodirnite Sakrij moju dostupnost i status..

 • Dodirnite Dodaj i dodaj osobe po imenu ili e-poruci.

Nakon skrivanja dostupnosti i statusa od korisnika, dugo pritiskajte njihov prostor za direktne poruke, sa liste kontakata ili iz postavki.

1

Dugo pritiskanje na prostor za direktnu poruku korisnika.

2

Dodirnite Prikaži moju dostupnost i status.


 

Takođe možete da prikažete dostupnost i status korisnicima iz menija "Postavke".

 • Dodirnite sliku profila iizaberite stavku Postavke > privatnost .

 • Tapnite na dugme Sakrij moju dostupnost i status.

 • Da biste korisniku pokazali dostupnost i status, tapnite na X pored njihovog imena da biste ih uklonili sa liste.