Vaša dostupnost i status su podrazumevano uključeni. Opozovite izbor opcije "Prikaži dostupnost i status ", sakriva vašu dostupnost i status od svih u aplikaciji.


 

Kada sakrijete svoju dostupnost i status od određenih osoba, videćete pored imena osobe u oblasti poruke.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila i izaberite stavku > Privatnost, a zatim idite na "Dostupnost i status".

2

U odeljku Sakrij moju dostupnost i status od druge osobe kliknite na Dodaj.

Unesite osobe po imenu ili e-pošti ili kliknite na X pored imena osoba da biste ih uklonili sa liste.

3

Zatim kliknite na dugme Zatvori > sačuvaj.


 

Takođe možete da desni klik na listi direktnih poruka ili kontakata kao i da kliknete na Prikaži/sakrij moju dostupnost i status.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila , azatim izaberite stavku Postavke > poruke .

2

U odeljku Sakrij moju dostupnost i status od druge osobe kliknite na Dodaj.

Unesite osobe po imenu ili e-pošti ili kliknite na X pored imena osoba da biste ih uklonili sa liste.

3

Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Dodirnite svoju sliku profila i izaberite stavku Postavke > privatnosti.

2

Sakrij moju dostupnost i status

3

Dodirnite Dodaj i dodaj osobe po imenu ili e-adresi.


 

Takođe možete dugo pritiskanje na osobi sa liste poruka ili kontakata. Zatim dodirnite Sakrij moju dostupnost i status > sakrij.

1

Dodirnite svoju sliku profila i izaberite stavku Postavke > privatnosti.

2

Sakrij moju dostupnost i status

3

Zatim dodirnite i dodajte osobe po imenu ili e-adresi.


 

Takođe možete dugo pritiskanje na osobi sa liste poruka ili kontakata. Zatim dodirnite Sakrij moju dostupnost i status > sakrij.