Høyreklikk fra kontaktlisten og direktemeldinger, eller du kan skjule tilgjengeligheten og statusen din fra andre fra innstillingsmenyen. Når du skjuler tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, ser du en i meldingsområdet.

1

Høyreklikk på brukerens profilbilde.

2

Klikk Skjul tilgjengelighet og status > Skjul .


 

Du kan også skjule tilgjengeligheten og statusen din for brukere i innstillingene.

 • Klikk profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Klikk Legg til under Skjul tilgjengelighet og status fra en annen person.

 • Legg til personer etter navn eller e-post. Når du er ferdig, klikker du Lukk > Lagre .

Når du har skjult tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, kan du høyreklikke fra kontaktlisten og direktemeldingene, eller fra innstillingene for å vise tilgjengeligheten og statusen på nytt.

1

Høyreklikk på brukerens profilbilde.

2

Klikk Vis tilgjengelighet og status.


 

Du kan også vise tilgjengeligheten og statusen din til brukere fra innstillingsmenyen.

 • Klikk profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Klikk Rediger under Skjul tilgjengelighet og status fra en annen person.

 • Hvis du vil vise tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, klikker du X ved siden av navnet for å fjerne dem fra listen.

 • Når du er ferdig, klikker du Lukk > Lagre .

Du kan skjule tilgjengeligheten og statusen din for andre med et høyreklikk fra kontaktlisten og direkte meldingsområder, eller fra innstillingsmenyen. Når du skjuler tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, ser du en i meldingsområdet.

1

Høyreklikk på brukerens profilbilde.

2

Klikk Skjul tilgjengelighet og status.

3

Klikk Skjul.


 

Du kan også skjule tilgjengeligheten og statusen din for brukere fra innstillingsmenyen.

 • Klikk profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Klikk Legg til under Skjul tilgjengelighet og status fra en annen person.

 • Legg til personer etter navn eller e-post. Når du er ferdig, klikker du Ferdig..

Når du har skjult tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, kan du høyreklikke fra kontaktlisten og direktemeldingene, eller fra innstillingene for å vise tilgjengeligheten og statusen på nytt.

1

Høyreklikk på brukerens profilbilde.

2

Klikk Vis tilgjengelighet og status.


 

Du kan også vise tilgjengeligheten og statusen din til brukere fra innstillingsmenyen.

 • Klikk profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Klikk Rediger under Skjul tilgjengelighet og status fra en annen person.

 • Hvis du vil vise tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, klikker du X ved siden av navnet for å fjerne dem fra listen.

 • Når du er ferdig, klikker du Ferdig.

Hvis du vil skjule tilgjengeligheten og statusen din for andre, trykker du lenge brukere i direktemeldingsområdene og kontaktlistene, eller fra innstillingsmenyen. Når du skjuler tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, ser du ved siden av navnet deres.

1

Trykk lenge på brukerens direkte meldingsområde, eller på brukeren i kontaktlisten.

2

Tapp Skjul tilgjengelighet og status > Skjul .


 

Du kan også skjule tilgjengeligheten og statusen din fra innstillingsmenyen.

 • Tapp profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Tapp Skjul tilgjengelighet og status.

 • Trykk og legg til personer etter navn eller e-post.

Når du har skjult tilgjengeligheten og statusen for en bruker, trykker du lenge på det direkte meldingsområdet, fra kontaktlisten eller fra innstillingene.

1

Trykk lenge på brukerens direkte meldingsområde, eller på brukeren i kontaktlisten.

2

Tapp Vis tilgjengelighet og status.


 

Du kan også vise tilgjengeligheten og statusen din til brukere fra innstillingsmenyen.

 • Tapp profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Tapp Skjul tilgjengelighet og status.

 • Hvis du vil vise tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, trykker du på X ved siden av navnet for å fjerne dem fra listen.

Hvis du vil skjule tilgjengeligheten og statusen din for andre, trykker du lenge brukere i direktemeldingsområdene og kontaktlistene, eller fra innstillingsmenyen. Når du skjuler tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, ser du ved siden av navnet deres.

1

Trykk lenge på brukerens direkte meldingsplass.

2

Tapp Skjul tilgjengelighet og status > Skjul .


 

Du kan også raskt skjule tilgjengeligheten og statusen din for brukere fra innstillingene dine.

 • Tapp profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Trykk Skjul tilgjengelighet og status..

 • Trykk Legg til og legg til personer etter navn eller e-post.

Når du har skjult tilgjengeligheten og statusen for en bruker, trykker du lenge på det direkte meldingsområdet, fra kontaktlisten eller fra innstillingene.

1

Trykk lenge på brukerens direkte meldingsplass.

2

Tapp Vis tilgjengelighet og status.


 

Du kan også vise tilgjengeligheten og statusen din til brukere fra innstillingsmenyen.

 • Tapp profilbildetditt , og velg Innstillinger > Personvern .

 • Tapp Skjul tilgjengelighet og status.

 • Hvis du vil vise tilgjengeligheten og statusen din for en bruker, trykker du på X ved siden av navnet for å fjerne dem fra listen.