Před použitím Webex Room Phone připojte kabely a zapněte zařízení. Informace v tomto článku použijte k instalaci telefonu.

Po připojení Webex Room Phone k síti zahájíte proces spouštění telefonu. Telefon se zapne a zobrazí se spouštěcí obrazovka.

Pokud používáte Power Injector, sledujte stav sítě na kontrolce injektoru. Trvale svítící zelená kontrolka znamená platné připojení IEEE802.3 při požadovaném výkonovém zatížení. Blikající žlutá kontrolka znamená neplatný napájecí zdroj. Blikající zelená kontrolka znamená, že injektor nedetekuje výkonovou zátěž.

Další informace naleznete v dokumentu Webex Room Phone Začínáme dodaném s telefonem.

Než začnete

Vyberte zdroj napájení podle vašich potřeb:

 • Power over Ethernet (PoE) — Pro správce, kteří vyžadují stálý zdroj napájení, ale chtějí pouze jeden kabel. Zkontrolujte, zda váš port RJ-45 podporuje PoE.

 • Ethernet s adaptérem Cisco Aironet Power Injector nebo Non-PoE — Pro správce, kteří vyžadují účinný zdroj napájení a mají místo pro další kabel.

Najděte kabely HDMI k obrazovce, které byly dodány se zařízením. Kabely jsou barevně označeny pro snadnou identifikaci a odpovídají barevným záložkám na portech telefonu. Kabel k obrazovce o délce 8 metrů má na konci červený štítek. Kabel k počítači o délce 3 metry má na konci modrý štítek.


 

Pokud používáte pohotovostní režim, mějte na paměti následující omezení:

 • Pohotovostní režim vyžaduje funkci Consumer Electronics Control (CEC), proto připojte zařízení k portu displeje, který podporuje HDMI-CEC.

 • Některé obrazovky HDMI podporují HDMI-CEC, ale nepodporují pohotovostní režim.

 • Mezi obrazovku a zařízení neumisťujte síťový rozbočovač.

 • Možná budete muset povolit pohotovostní režim na displeji a nakonfigurovat nastavení funkcí v Centru řízení.

Ethernet s napájecím injektorem Cisco Aironet nebo bez PoE
Napájení přes ethernet (PoE)
1

Připojte telefon k síti.

 • Pokud používáte PoE:
  1. Připojte ethernetový kabel k portu LAN.

  2. Druhý konec ethernetového kabelu připojte k portu RJ-45 na zadní straně telefonu.

 • Pokud nepoužíváte PoE:
  1. Zapojte napájecí kabel adaptéru Cisco Aironet Power Injector do elektrické zásuvky.

  2. Připojte druhý konec napájecího kabelu k injektoru.

  3. Jeden konec ethernetového kabelu připojte k portu LAN a druhý konec k portu DATA IN injektoru.

  4. Port RJ-45 na zadní straně telefonu připojte k portu DATA & POWER OUT injektoru.

2

Připojte kabel HDMI obrazovky k portu Screen na telefonu.

3

Připojte kabel HDMI obrazovky k portu HDMI na obrazovce.

4

Připojte kabel HDMI počítače k portu Computer na telefonu.

5

Připojte kabel HDMI počítače k portu HDMI na počítači.