Pre nego što upotrebite Webex Room Phone, povežite kablove i napajajte uređaj. Koristite informacije iz ovog članka da biste instalirali telefon.

Kada povežete Webex Room Phone sa mrežom, započinjete proces pokretanje telefona. Telefon se napaja i prikazuje se početni ekran.

Ako koristite Power Injector, nadgledajte svetlo indikatora ubrizgavanja za status mreže. Čvrsto zeleno svetlo podrazumeva važeću IEEE802.3 vezu pri potrebnom napajanju. Trepereće žuto svetlo znači nevažeći uređaj za napajanje. Trepereće zeleno svetlo znači da ubrizgavač ne detektuje opterećenje struje.

Više informacija potražite u članku Webex Room Phone "Prvi koraci" koji se isporučuje telefonom.

Pre nego što počneš

Odaberite izvor napajanja koji odgovara vašim potrebama:

 • Power over Ethernet (PoE) – Za administratore koji zahtevaju dosledan izvor napajanja, ali žele samo jedan kabl. Potvrdite da RJ-45 port podržava PoE.

 • Ethernet sa Cisco Aironet Power Injector ili Non-PoE – za administratore koji zahtevaju efikasan izvor napajanja i koji imaju prostora za drugi kabl.

Pronađite ekran HDMI koje ste dobili uz uređaj. Kablovi su obojeni za laku identifikaciju i podudaraju se sa karticama boja na telefonskim portovima. Kabl ekrana od 26 metara (8 metara) ima crveni tabulator na kraju. Kompjuterski kabl od 9,8 metara (3 metra) ima plavu karticu na kraju.


Ako koristite stanje pripravnosti, imajte na kraju sledeća ograničenja:

 • Stanje pripravnosti zahteva Kontrolu potrošačke elektronike (CEC) zato povežite uređaj sa portom za prikaz koji podržava HDMI-CEC.

 • Neki HDMI ekrani podržavaju HDMI-CEC, ali ne podržavaju režim pripravnosti.

 • Nemojte primeniti mrežno čvorište između ekrana i uređaja.

 • Možda ćete morati da omogućite režim pripravnosti na ekranu ekrana i konfigurišete postavke funkcija u kontrolnom čvorištu.

Slika 1. Ethernet sa Cisco Aironet Power Injector ili Non-PoE
Slika 2. Power over Ethernet (PoE)

1

Povežite telefon sa mrežom.

 • Ako koristite PoE:
  1. Priključite Ethernet kabl na LAN port.

  2. Priključite drugi kraj Ethernet kabla na RJ-45 priključak na zadnjoj strani telefona.

 • Ako ne koristite PoE:
  1. Priključite kabl za napajanje Cisco Aironet Power Injector u električnu utičnicu.

  2. Povežite drugi kraj kabla za napajanje sa ubrizgavanjem.

  3. Priključite jedan kraj Ethernet kabla na LAN port, a drugi kraj na DATA u portu ubrizgavača.

  4. Povežite RJ-45 porta sa zadnje strane telefona sa DATA & POWER OUT portom ubrizgavača.

2

Povežite ekran HDMI kabl sa portom ekrana na telefonu.

3

Povežite ekran HDMI kabl sa HDMI portom na ekranu ekrana.

4

Povežite računar HDMI kabl sa računarskim portom telefona.

5

Povežite računar HDMI kabl sa HDMI portom na računaru.