Før du bruger Webex Room Phone, skal du tilslutte kablerne og tænde for enheden. Brug oplysningerne i denne artikel til at installere telefonen.

Når du slutter Webex Room Phone til netværket, starter du processen til start af telefonen. Telefonen tændes, og startskærmen vises.

Hvis du bruger en Power Injector, skal du overvåge indgangsindikatorlampen for netværksstatus. Et konstant grønt lys betyder en gyldig IEEE 802.3-forbindelse ved den krævede effektbelastning. Et blinkende gult lys betyder en ugyldig strømforsyningsenhed. Et blinkende grønt lys betyder, at injektoren ikke registrerer effektbelastningen.

Du kan finde flere oplysninger i dokumentet Kom godt i gang Webex Room Phone, der følger med telefonen.

Før du begynder

Vælg den strømkilde, der passer til dine behov:

 • Power over Ethernet (PoE) – for administratorer, der har brug for en konsistent strømkilde, men kun ønsker et enkelt kabel. Bekræft, at din RJ-45-port understøtter PoE.

 • Ethernet med Cisco Aironet Power Injector eller ikke-PoE – til administratorer, der har brug for en effektiv strømkilde, og som har plads til et andet kabel.

Find de HDMI-skærmkabler, der fulgte med enheden. Kablerne er farvekodede, så de er lette at identificere og matcher farve tapperne på telefonportene. Skærmkablet på 8 meter har en rød tap i enden. Computerkablet på 3 meter (9,8 fod) har en blå tap i enden.


 

Hvis du bruger standby, skal du bemærke følgende begrænsninger:

 • Standby kræver, at CEC (Consumer Electronics Control), så tilslut enheden til en skærmport, der understøtter HDMI-CEC.

 • Nogle HDMI-skærme understøtter HDMI-CEC, men ikke standbytilstanden.

 • Undgå at installere en netværkshub mellem skærmen og enheden.

 • Du skal muligvis aktivere standbytilstanden på skærmen og konfigurere funktionsindstillingerne i Control Hub.

Ethernet med en Cisco Aironet Power Injector eller ikke-PoE
PoE (Power over Ethernet)
1

Tilslut telefonen til netværket:

 • Hvis du bruger PoE:
  1. Sæt Ethernet-kablet i LAN-porten.

  2. Slut den anden ende af Ethernet-kablet til RJ-45-porten på bagsiden af telefonen.

 • Hvis du ikke bruger PoE:
  1. Sæt strømledningen i Cisco Aironet Power Injector i en stikkontakt.

  2. Slut den anden ende af strømledningen til injektoren.

  3. Slut den ene ende af Ethernet-kablet til LAN-porten og den anden ende til DATA IND-port på injektoren.

  4. Slut RJ-45 porten til bagsiden af telefonen til DATA- og STRØMUDGANG-porten på injektoren.

2

Slut HDMI-skærmkablet til skærm-porten på telefonen.

3

Slut HDMI-skærmkablet til HDMI-porten på skærmen.

4

Slut computerens HDMI-kabel til Computer-porten på telefonen.

5

Slut computerens HDMI-kabel til HDMI-porten på din computer.