Správce může konfigurovat zařízení v síti různými způsoby. Můžete mít místní nebo cloudová zařízení. Tato zařízení se mohou jevit stejně, ale zařízení můžete používat různými způsoby.

U místních zařízení se po povolení ultrazvuku můžete automaticky připojit k zařízení, jakmile vstoupíte do stejné místnosti. Tato zařízení můžete použít ke bezdrátovému sdílení obsahu s lidmi ve stejné místnosti.

U cloudových zařízení se můžete také automaticky připojit pomocí ultrazvuku a bezdrátově sdílet obsah. Kromě toho můžete vyhledat konkrétní zařízení, použít zařízení k připojení ke schůzce nebo volat a optimalizovat zvuk nebo video sdíleného obsahu.

1

Klikněte na název zařízení v aplikaci Webex a klikněte na Sdílet obrazovku.

2

Když jste připojeni ke cloudovému zařízení, můžete také vylepšit kmitočet snímků a zvuk pro sdílený obsah:

 • Sdílení zvuku počítače– Zvuk se přehrají a zvuk slyší všichni.
 • Optimalizace pro video– Obsah se zobrazuje rychlostí až 30 snímků za sekundu (fps) s rozlišením 720p. Pokud například sdílíte video nebo prezentaci, zvýší se kmitočet snímků, což sníží zpoždění.
3

Vyberte obrazovku, kterou chcete sdílet.

4

Podívejte se na náhled toho, co sdílíte v horní části obrazovky. Ujistěte se, že sdílíte jenom to, co chcete, a aby to viděli všichni na schůzce.


 

Chcete-li zobrazit náhled po jeho zmizení, přejděte na kartu v ovládacím panelu v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

5

Během sdílení můžete vybrat následující:

 • Sdílením obrazovky přepnete na jinou obrazovku nebo aplikaci, aniž byste museli sdílení nejprve zastavit.

 • Poznámka k označení sdílené obrazovky během hovoru nebo schůzky.

 • Pozastavením sdílení obrazovky nebo aplikace pozastavíte.

 • Pokračujte ve sdílení obrazovky nebo aplikace.

6

Až budete hotovi, klikněte na Zastavit sdílení.

1

Klikněte na název zařízení v aplikaci Webex a klikněte na Sdílet obrazovku.

2

Když jste připojeni ke cloudovému zařízení, můžete také vylepšit kmitočet snímků a zvuk pro sdílený obsah:

 • Sdílení zvuku počítače– Zvuk se přehrává na zařízení a zvuk slyší všichni v místnosti.

  Webex potřebuje rozšíření pro sdílení zvuku v počítači. Pokud toto rozšíření nemáte, webex jej stáhne po klepnutí na tlačítko Sdílet zvuk počítače. K instalaci rozšíření musíte mít v počítači oprávnění správce.

 • Optimalizace pro video– Obsah se na zařízení zobrazuje rychlostí až 30 snímků za sekundu (fps) s rozlišením 720p. Pokud například sdílíte video nebo prezentaci, zvýší se kmitočet snímků, což sníží zpoždění.

3

Vyberte obrazovku, kterou chcete sdílet.

4

Podívejte se na náhled toho, co sdílíte v horní části obrazovky. Ujistěte se, že sdílíte jenom to, co chcete, a aby to viděli všichni na schůzce.


 

Chcete-li zobrazit náhled po jeho zmizení, přejděte na kartu v ovládacím panelu v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

5

Během sdílení můžete vybrat následující:

 • Sdílením obrazovky přepnete na jinou obrazovku nebo aplikaci, aniž byste museli sdílení nejprve zastavit.

 • Poznámka k označení sdílené obrazovky během hovoru nebo schůzky.

 • Pozastavením sdílení obrazovky nebo aplikace pozastavíte.

 • Pokračujte ve sdílení obrazovky nebo aplikace.

6

Až budete hotovi, klikněte na Zastavit sdílení.

1

Klepněte na ikonu zařízení , vyberte zařízení a klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Zvolte možnost optimalizace:

 • Optimalizace pro text aobrázky – Zobrazuje text a obrázky ve sdíleném obsahu v nejvyšším možném rozlišení a čistotě.
 • Optimalizace pro video – Video se přehrává mnohem plynuleji, protože určité rozlišení je obětováno ve prospěch vyšší kmitočet snímků, aby se snížilo zpoždění a zvýšilaplynulost sdíleného videa, animace nebo dynamického obsahu.
3

Klepněte na > webexu > Spustit vysílání .

4

Až skončíte, klepněte na název zařízení v seznamu Prostory a potom klepněte na Zastavit vysílání.


 

Můžete také klepnout na červený stavový řádku v horní části obrazovky a klepnout na Zastavit.

1

Klepněte na ikonu zařízení , vyberte zařízení a klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Zvolte možnost optimalizace:

 • Optimalizace pro text aobrázky – Zobrazuje text a obrázky ve sdíleném obsahu v nejvyšším možném rozlišení a čistotě.
 • Optimalizace pro video – Video se přehrává mnohem plynuleji, protože určité rozlišení je obětováno ve prospěch vyšší kmitočet snímků, aby se snížilo zpoždění a zvýšilaplynulost sdíleného videa, animace nebo dynamického obsahu.
3

Až skončíte, klepněte na název zařízení v seznamu Prostory a potom klepněte na Zastavit sdílení.

K zařízení na webu se nemůžete automaticky připojit, musíte se k zařízení připojit ručně.

Klikněte na název zařízení v aplikaci Webex a klikněte na Sdílet obrazovku.


 

Pokud jste připojeni k výsuti Webex, můžete také kliknout na Otevřít prostor.