K použití této funkce je vyžadována Webex verze 42.6.

Jakmile bude záznam připraven, obdržíte e-mail. V závislosti na velikosti souboru a šířce pásma může příjem záznamu trvat až 24 hodin.

1

Až obdržíte e-mail, že je váš záznam připravený, klikněte na odkaz v e-mailu.

2

Zadejte heslo a klikněte OK .

Můžete také přejít na svůj web Webex a vyberte možnost Záznamy a vyberte požadovaný záznam.
3

Klikněte .

4

Klikněte Sledujte řečníka a vyberte ze seznamu název.

5

Značky aktivní řečník u vybraného řečníka se zobrazí na časové ose záznamu. Kliknutím na jednoho z nich si poslechnete pouze část záznamu s daným řečníkem.

Klikněte < nebo > přejít na předchozí nebo další pozici v záznamu, kde daná osoba mluvila.

Klikněte Přestat sledovat až budete hotovi se sledováním tohoto řečníka.

Chcete-li přepnout na jiného řečníka, vyberte jeho název v seznamu.

Další informace o záznamech naleznete v části Zaznamenejte schůzku .

K použití této funkce je vyžadována Webex verze 42.6.

Jakmile bude záznam připraven, obdržíte e-mail. V závislosti na velikosti souboru a šířce pásma může příjem záznamu trvat až 24 hodin.

1

Jakmile obdržíte e-mail, že je váš záznam připravený, klepněte na odkaz v e-mailu.

2

Zadejte heslo a klepněte na OK .

Můžete také přejít na web Webex a klepněte na Záznamy a klepněte na svou nahrávku.
3

Klepněte na .

4

Klepněte na Sledujte řečníka a potom klepněte na jméno v seznamu.

5

Značky aktivní řečník u vybraného řečníka se zobrazí na časové ose záznamu. Klepnutím na kteroukoli z nich si poslechnete pouze část záznamu s daným řečníkem.

Klepněte na < nebo > přejít na předchozí nebo další pozici v záznamu, kde daná osoba mluvila.

Chcete-li přepnout na jiného řečníka, klepněte v seznamu na jeho název.

Klepněte na Přestat sledovat chcete-li si poslechnout celý záznam.

Další informace o záznamech naleznete v části Zaznamenejte schůzku .