Webex versjon 42.6 er nødvendig for å bruke denne funksjonen.

Du mottar en e-post når opptaket er klart. Avhengig av filstørrelse og båndbredde, kan det ta opptil 24 timer å motta innspillingen.

1

Når du mottar e-posten om at opptaket er klart, klikker du på koblingen i e-posten.

2

Skriv inn passordet ditt og klikk OK .

Du kan også gå til Webex-nettsted ditt , velg Opptak , og velg deretter opptaket.
3

Klikk på .

4

Klikk på Følg taler , og velg deretter et navn fra listen.

5

De aktiv taler talermarkørene for taleren du valgte, vises på tidslinjen for opptak. Klikk på en av dem for å bare lytte til den talerens del av opptaket.

Klikk på < eller > for å flytte til forrige eller neste posisjon i opptaket der denne personen har snakket.

Klikk på Stopp følge når du er ferdig å følge denne taleren.

Hvis du vil bytte til en annen høyttaler, velger du navnet fra listen.

Hvis du vil ha mer informasjon om opptak, se Ta opp et møte .

Webex versjon 42.6 er nødvendig for å bruke denne funksjonen.

Du mottar en e-post når opptaket er klart. Avhengig av filstørrelse og båndbredde, kan det ta opptil 24 timer å motta innspillingen.

1

Når du mottar e-posten om at opptaket er klart, trykker du på koblingen i e-posten.

2

Skriv inn passordet ditt, og trykk på OK .

Du kan også gå til Webex-nettsted ditt , trykk på Opptak , og trykk deretter på opptaket ditt.
3

Trykk på .

4

Trykk på Følg taler , og trykk deretter på et navn i listen.

5

De aktiv taler talermarkørene for taleren du valgte, vises på tidslinjen for opptak. Trykk på en av dem for å bare lytte til den talerens del av opptaket.

Trykk på < eller > for å flytte til forrige eller neste posisjon i opptaket der denne personen har snakket.

Hvis du vil bytte til en annen høyttaler, trykker du på navnet på vedkommende i listen.

Trykk på Stopp følge hvis du vil lytte til hele opptaket.

Hvis du vil ha mer informasjon om opptak, se Ta opp et møte .