Webex verzije 42.6 je potrebna za korišćenje ove funkcije.

Dobićete e-poruku kada vaš snimak bude spreman. U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može da potraje i do 24 sata.

1

Kada primite e-poruku da je vaš snimak spreman, kliknite vezu u e-pošti.

2

Unesite lozinku i kliknite na dugme U redu.

Takođe možete da odete do svog Webex sajt, izaberite "Snimci", a zatim izaberite svoj snimak.
3

Kliknite na .

4

Kliknite na dugme Prati zvučnik, a zatim izaberite ime sa liste.

5

Markeri aktivni govornik zvučnika koje ste izabrali prikazani su na vremenskoj liniji snimka. Kliknite na bilo koji od njih da biste slušali samo deo snimka tog zvučnika.

Kliknite ili > premestite na prethodnu ili sledeću poziciju na snimku na kom ova osoba govori.

Kliknite na "Zaustavi" prateći ga kada završite sa prateći ovaj zvučnik.

Da biste se prebacili na drugi zvučnik, izaberite njegovo ime sa liste.

Više informacija o snimcima potražite u članak Snimanje sastanka.

Webex verzije 42.6 je potrebna za korišćenje ove funkcije.

Dobićete e-poruku kada vaš snimak bude spreman. U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može da potraje i do 24 sata.

1

Kada primite e-poruku da je vaš snimak spreman, dodirnite vezu u e-pošti.

2

Unesite lozinku i dodirnite U redu.

Takođe možete da odete do svog Webex sajt, dodirnite "Snimci", a zatim i da dodirnete svoj snimak.
3

Dodirnite .

4

Dodirnite "Prati zvučnik", a zatim dodirnite ime na listi.

5

Markeri aktivni govornik zvučnika koje ste izabrali prikazani su na vremenskoj liniji snimka. Dodirnite bilo koji od njih da biste slušali samo deo snimka tog zvučnika.

Dodirnite ili > premestite na prethodnu ili sledeću poziciju na snimku na kom ova osoba govori.

Da biste se prebacili na drugi zvučnik, dodirnite njegovo ime na listi.

Dodirnite "Zaustavi prateći" ako želite da poslušate ceo snimak.

Više informacija o snimcima potražite u članak Snimanje sastanka.