Výběr možnosti Zobrazit účastníky bez videa

1

Klikněte na RozloženíIkona rozloženía pak přepněte Zobrazit účastníky bez vypnutého videa.

Nyní vidíte pouze účastníky, kteří ukazují video. Indikátor na obrazovce ukazuje, kolik účastníků, kteří nejsou účastníky videa, je skryto.


 
Účastníci s indikátorem vypnutí videa

Pokud uzamknete fokus na účastníka a tato osoba přestane zobrazovat své video, zůstane zaostřený.

2

Pokud chcete zobrazit všechny účastníky, kteří nezobrazují video, klikněte na RozloženíIkona rozloženía přepněte Zobrazit účastníky bez zapnutého videa.

1

Pokud chcete skrýt účastníky, kteří během schůzky nezobrazují své video, klepněte na RozvrženíIkona rozloženía vypněte možnost Zobrazit účastníky bez videa.

2

Přepnutím možnosti Zobrazit účastníky bez videa zobrazíte účastníky, kteří své video nesdílejí.

1

Klikněte na RozloženíIkona rozloženía pak přepněte Zobrazit účastníky bez vypnutého videa.

Nyní vidíte pouze účastníky, kteří ukazují video.


 

Pokud uzamknete fokus na účastníka a tato osoba přestane zobrazovat své video, zůstane zaostřený.

2

Pokud chcete zobrazit všechny účastníky, kteří nezobrazují video, klikněte na RozloženíIkona rozloženía přepněte Zobrazit účastníky bez zapnutého videa.