Wybieranie opcji Pokaż uczestników bez wideo

1

Kliknij pozycję UkładIkona układu, a następnie wyłącz opcję Pokaż uczestników bez wideo.

Teraz widzisz tylko uczestników, którzy pokazują wideo. Wskaźnik na ekranie pokazuje, ilu uczestników niebędących filmami jest ukrytych.


 
Uczestnicy ze wskaźnikiem wyłączenia wideo

Jeśli zablokujesz fokus na uczestniku, a ta osoba przestanie pokazywać swój film, pozostanie ona aktywna.

2

Aby wyświetlić wszystkich uczestników, którzy nie wyświetlają wideo, kliknij pozycję Układ i przełącz opcję PokażIkona układuuczestników bez włączonego wideo.

1

Aby ukryć uczestników, którzy nie wyświetlają swojego klipu wideo podczas spotkania, naciśnij pozycję Układ i wyłącz opcję PokażIkona układuuczestników bez wideo.

2

Włącz opcję Pokaż uczestników bez wideo, aby pokazać uczestników, którzy nie udostępniają swojego filmu.

1

Kliknij pozycję UkładIkona układu, a następnie wyłącz opcję Pokaż uczestników bez wideo.

Teraz widzisz tylko uczestników, którzy pokazują wideo.


 

Jeśli zablokujesz fokus na uczestniku, a ta osoba przestanie pokazywać swój film, pozostanie ona aktywna.

2

Aby wyświetlić wszystkich uczestników, którzy nie wyświetlają wideo, kliknij pozycję Układ i przełącz opcję PokażIkona układuuczestników bez włączonego wideo.