1

Kliknite RozloženieLayout icona potom prepnite Skryť účastníkov bez videa na.

Teraz vidíte iba účastníkov, ktorí zobrazujú video. Indikátor na obrazovke ukazuje, koľko účastníkov bez videa je skrytých.


 
Participants with video off indicator

Ak ty uzamknúť zameranie na účastníka a táto osoba prestane zobrazovať svoje video, zostane zaostrená.

2

Ak chcete zobraziť všetkých účastníkov, ktorí nezobrazujú video, kliknite RozloženieLayout icona prepínať Skryť účastníkov bez videa vypnuté.

1

Ak chcete skryť účastníkov, ktorí počas stretnutia neukazujú svoje video, klepnite na RozloženieLayout icona prepínať Skryť účastníkov bez videa na.

2

Prepnúť Skryť účastníkov bez videa vypnuté, aby sa zobrazili účastníci, ktorí nezdieľajú svoje video.

1

Kliknite RozloženieLayout icona potom prepnite Skryť účastníkov bez videa na.

Teraz vidíte iba účastníkov, ktorí zobrazujú video.


 

Ak ty uzamknúť zameranie na účastníka a táto osoba prestane zobrazovať svoje video, zostane zaostrená.

2

Ak chcete zobraziť všetkých účastníkov, ktorí nezobrazujú video, kliknite RozloženieLayout icona prepínať Skryť účastníkov bez videa vypnuté.