Pomocník Webex je k dispozici v části Schůzky a Webináře Webex (není k dispozici pro webináře v zobrazeníwebového vysílání).

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje Webex Webinars PomocníkaWebex.

Kromě schůzek a webinářůje s aktualizací 41.7 k dispozici také Pomocník Webex pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Hostitelé mohou zapnout nebo vypnout Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře. Chcete-li automaticky zapnout Pomocníka Webex při každém zahájení schůzkynebo webináře, přečtěte si téma Nastavení předvoleb plánování schůzek Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a vytvořit zvýraznění z textu přepisu.

Kontrola a úprava přepisu

1

Vyberte kartu Přepis na stránce Obsahu schůzky na webuWebex.

Chcete-li přejít na stránku Obsahu schůzky, přečtěte si téma Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného pomocníkemWebex pro schůzky.

Karta Přepis
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře , můžete provést následující akce:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Najeďte myší na text, který chcete slyšet, a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Najeďte myší na text, který chcete upravit, a vyberte Upravit přepisUpravit přepis. Proveďte požadované změny a vyberte Uložit přepisUložit přepis úpravúprav .

Vytvoření zvýraznění z nějakého přepisovaného textu

Najeďte myší na text a vyberte Přidat do zvýraznění. Text se přidá na kartu Zvýraznění jako zvýraznění poznámky .

Stáhnout přepis

Na kartě Přepis vyberte název souboru formátu, který chcete stáhnout.

Přepis si můžete stáhnout ve formátu WebVTT (.vtt) nebo text (.txt).

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k prohlížení, můžete přehrávat zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

Přehrajte zvukový klip z přepisu schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Přepis na stránce Informace o schůzce ve vaší aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a webinářů vytvořených pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře , můžete provést následující akce:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Klepněte na text, který chcete slyšet, a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Klepněte Upravit přepis vedle textu, který chcete upravit. Proveďte požadované změny a vyberte možnost Uložit přepis úprav.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k zobrazení, můžete stále přehrávat zvukové klipy přepisu.