Webex Assistant jest dostępny w spotkaniach i webinariach Webex (niedostępny w przypadku seminariów internetowych w widokuwebcast).

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Webinars obsługuje Webex Assistant.

Oprócz spotkań i seminariów internetowych, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacjiWebex. Spotkania rozpoczęte lub dołączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex dla instytucji rządowych nie obsługuje Webex Assistant.

Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

Gospodarze mogą włączyć lub wyłączyć Webex Assistant podczas spotkania lub webinaru. Aby automatycznie włączyć Webex Assistant przy każdym rozpoczęciu spotkania lub webinaru, zobacz Ustawianie preferencjiplanowania spotkań Webex.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji transkrypcji, może ją pobrać, odtworzyć klip audio, edytować tekst transkrypcji i tworzyć wyróżnienia z tekstu transkrypcji.

Przejrzyj i edytuj transkrypcję

1

Wybierz kartę Transkrypcja na stronie Zawartość spotkania w witrynie webex.

2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo gospodarz przyznał Ci uprawnienia do edycji zawartości spotkania lub seminarium internetowego , możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie klipu audio

Najedź kursorem na tekst, który chcesz usłyszeć, i wybierz pozycję Odtwórz dźwiękOdtwórz audio.

Edytowanie tekstu transkrypcji

Najedź kursorem na tekst, który chcesz edytować, i wybierz Edytuj transkrypcjęEdytuj transkrypcję. Wprowadź zmiany i wybierz Zapisz transkrypcję edycjiZapisz transkrypcję edycji.

Tworzenie wyróżnienia z tekstu transkrypcji

Najedź kursorem na tekst i wybierz Dodaj do wyróżnień. Tekst zostanie dodany do karty Wyróżnienia jako wyróżnienie Notatka.

Pobierz transkrypcję

Na karcie Transkrypcja wybierz nazwę pliku formatu, który chcesz pobrać.

Transkrypcję można pobrać w formacie WebVTT (vtt) lub tekstowym (.txt).

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z transkrypcji.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji transkrypcji, może odtworzyć klip audio i edytować tekst transkrypcji.

Odtwórz klip audio z transkrypcji spotkania na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij kartę Transkrypcja na stronie Informacje o spotkaniu w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i seminarium internetowego utworzonej przez Asystenta Webex dla spotkań.

2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo jeśli udostępnił Ci zawartość spotkania lub seminarium internetowego , możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie klipu audio

Naciśnij tekst, który chcesz usłyszeć, a następnie naciśnij pozycję Odtwórz audio.

Edytowanie tekstu transkrypcji

Stuknij Edytuj transkrypcję obok tekstu, który chcesz edytować. Wprowadź zmiany i wybierz pozycję Zapisz transkrypcję edycji.

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, nadal możesz odtwarzać klipy audio z transkrypcji.