Webex Assistant jest dostępny w Spotkania .

Począwszy od aktualizacji 41.5, tryb webinaru Wydarzenia (nowy)obsługujeWebex Assistant.

Oprócz spotkań i wydarzeń (nowość), wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex App. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex dla instytucji rządowych nie obsługuje Webex Assistant.

Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings.

Gospodarze spotkań mogą włączać i wyłączać Asystenta Webex podczas spotkania. Aby automatycznie włączyć Webex Assistant przy każdym rozpoczęciu spotkania, zaznacz opcję Webex Assistant w preferencjach planowania.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji transkrypcji, może ją pobrać, odtworzyć klip audio, edytować tekst transkrypcji i tworzyć wyróżnienia z tekstu transkrypcji.

Przejrzyj i edytuj transkrypcję

1

Wybierz kartę Transkrypcja na stronie Zawartość spotkania w witryniewebex.

Aby przejść do strony zawartość spotkania, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i wydarzenia utworzonej przez Webex Assistant for Meetings.

Karta Transkrypcja
2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo gospodarz przyznał Ci uprawnienia do edycji zawartości spotkania lub seminarium internetowego, możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie klipu audio

Najedź kursorem na tekst, który chcesz usłyszeć, i wybierz pozycję Odtwórz dźwiękOdtwórz audio.

Edytowanie tekstu transkrypcji

Najedź kursorem na tekst, który chcesz edytować, i wybierz Edytuj transkrypcjęEdytuj transkrypcję. Dokonaj zmian i wybierz Zapisz transkrypcjęZapisz transkrypcję edycjiedycji .

Tworzenie wyróżnienia z tekstu transkrypcji

Najedź kursorem na tekst i wybierz Dodaj do wyróżnień. Tekst zostanie dodany do karty Wyróżnienia jako wyróżnienie Notatka.

Pobierz transkrypcję

Na karcie Transkrypcja wybierz nazwę pliku formatu, który chcesz pobrać.

Transkrypcję można pobrać w formacie WebVTT (vtt) lub tekstowym (.txt).

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z transkrypcji.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji transkrypcji, może odtworzyć klip audio i edytować tekst transkrypcji.

Odtwórz klip audio z transkrypcji spotkania na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij kartę Transkrypcja na stronie Informacje o spotkaniu w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i wydarzenia utworzonej przez Asystenta Webex dla spotkań.

2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo jeśli udostępnił Ci zawartość spotkania lub seminarium internetowego, możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie klipu audio

Naciśnij tekst, który chcesz usłyszeć, a następnie naciśnij pozycję Odtwórz audio.

Edytowanie tekstu transkrypcji

Stuknij Edytuj transkrypcję obok tekstu, który chcesz edytować. Dokonaj zmian i wybierz pozycję Zapisz transkrypcję edycji.

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, nadal możesz odtwarzać klipy audio z transkrypcji.