Webex Assistantfinns tillgängligt iMeetingsochWebex Webinars(ej tillgängligt förwebbsnakar i webbsändningsvyn).

UtöverMeetingsochWebbseminariermed 41.7-uppdateringenWebex Assistantfinns även förWebex-appen. Möten som startas eller som startas från ett utrymme stöder inteWebex Assistant.

Webex för myndigheter stöder inteWebex Assistant.

Den här funktionen kräver CiscoWebexvideoplattformsversion 2.0 med mötes delta i möten från videosystem aktiverat. För att ta reda på vilken version du använder, se Hitta dinWebex Meetingsversionsnummer.

Värdar kan slå på eller stänga avWebex Assistantunder mötet ellerWebinar. För att automatiskt aktiveraWebex Assistantnär du startar ett möte ellerWebinar, se Ställ inWebex Meetingsschemaläggningsinställningar.

Webex-webbplatsadministratörer kan stänga av automatiska e-postmeddelanden efter mötet för att undvika röran i brevlådorna. För att slå på eller av dessa e-postmeddelanden efter mötet ska du kontakta din Webex-webbplatsadministratör.

Alla som har redigeringsbehörighet för utskriften kan hämta det, spela upp ett ljudklipp, redigera transkriberingstexten och skapa höjdpunkter från transkriberingstexten.

Granska och redigera avskriften
1

Välj fliken Utskrift på sidan Mötesinnehåll på dinWebex-webbplats.

För att navigera till sidan Mötesinnehåll , se Visa möte ochWebinarinnehåll skapat avWebex AssistantförMeetings.

Fliken Utskrift
2

Om du är mötet ellerWebinarvärden eller värden har gett dig redigeringsrättigheter för mötet ellerWebinarkan du göra följande:

AlternativBeskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Håll muspekaren över texten som du vill höra och välj Spela upp ljudSpela upp ljud.

Redigera transkriberingstexten

Håll muspekaren över texten som du vill redigera och välj Redigera utskriftRedigera utskrift. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera utskriftSpara Redigera avskrift.

Skapa en överstrykning från viss transkriberingstext

Håll mus pekaren över texten och välj Lägg till för att markera. Texten läggs till fliken Översikt som en antecknings överstrykning.

Hämta avskriften

Under fliken Utskrift väljer du filnamnet på det format som du vill hämta.

Du kan hämta avskriften i WebVTT-format (.vtt) eller textformat (.txt).

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i transkvilegier.

Vem som helst som har redigerat avskriften kan spela upp ett ljudklipp och redigera transkriberingstexten.

Spela upp ljudklipp från din mötesutskrift på en mobil enhet.
1

Knacka på fliken Utskrift på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Med mötesinformation finns i Visa möte ochWebinarinnehåll skapat avWebex AssistantförMeetings.

2

Om du är mötet ellerWebinarvärden eller om värden delade mötet ellerWebinarmed dig kan du göra följande:

AlternativBeskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Knacka på texten du vill höra och tryck på Spela upp ljud.

Redigera transkriberingstexten

Tryck Redigera utskrift på bredvid texten som du vill redigera. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera avskrift.

Om värden endast har gett dig visningsprivilegier kan du ändå spela upp ljudklipp i avskriften.