Přenos a stahování souborů během školení Cisco Webex

Během školení můžete publikovat a stahovat soubory. Publikované soubory jsou prezentovány v tréninku.

Publikování souborů během školení

Během školení můžete publikovat soubory, které jsou umístěny v počítači, a účastníci školení si mohou soubory stáhnout do svých počítačů nebo místních serverů.

  1V okně Relace vyberte Soubor > Přenos .

  Zobrazí se okno Přenos souborů.

  2Vyberte Sdílet soubor.

  Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

  3Vyberte soubor, který chcete publikovat, a pak vyberte Otevřít.

  Soubor se zobrazí v okně Přenos souborů.

  Soubor je nyní k dispozici také v okně přenosu souborů každého účastníka.

  4(Volitelné) Publikujte další soubory, které mají účastníci stáhnout.
  5Pokud chcete během školení ukončit publikování souborů, vyberte v záhlaví okna Přenos souborů tlačítkoZavřít.

  Správce školení zavře okno Přenos souborů v okně relace každéhoúčastníka.

    

  Počet účastníků, kteří mají otevřené okno Přenos souborů, včetně vás, se zobrazí v pravém dolním rohu okna Přenos souborů.

  Stahování souborů během školení

  Pokud prezentující publikuje soubory během školení, dialogové okno Přenos souborů se automaticky zobrazí v okně Relace. Poté si můžete publikované soubory stáhnout do počítače nebo na místní server.

   1V okně Přenos souborů vyberte soubor, který chcete stáhnout.
   2Vyberte Stáhnout.

   Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

   3Vyberte umístění, ve kterém chcete soubor uložit.
   4Klepněte na příkaz Uložit.

   Soubor se stáhne do vybraného umístění.

   5V případě potřeby si stáhněte další soubory.
   6Po dokončení stahování souborů vyberte v záhlaví okna Přenos souborů tlačítkoZavřít.
     

   Chcete-li okno přenosu souborů kdykoli znovu otevřít, vyberte Soubor > Přenos. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že prezentující právě publikuje soubory.

   Byl tento článek užitečný?