Bestanden publiceren tijdens een trainingssessie

Tijdens een trainingssessie kunt u bestanden publiceren die op uw computer zijn opgeslagen en kunnen deelnemers aan de trainingssessie de bestanden downloaden op hun computer of lokale server.

1

Klik in het Sessievenster op Bestand > Overdragen.

Het venster Bestandsoverdracht wordt weergegeven.

2

Selecteer Bestand delen.

Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven.

3

Selecteer het bestand dat u wilt publiceren en selecteer Openen.

Het bestand verschijnt in het venster Bestandsoverdracht.

Het bestand is nu ook beschikbaar in het venster Bestandsoverdracht van elke deelnemer.

4

(Optioneel) Publiceer aanvullende bestanden die u de deelnemers ter beschikking wilt stellen.

5

Als u het publiceren van bestanden tijdens een trainingssessie wilt stoppen, selecteert u in de titelbalk van het venster Bestandsoverdracht de knop Sluiten.

Trainingsbeheer sluit het venster Bestandsoverdracht in het venster Sessie van elke deelnemer.


 

Het aantal deelnemers dat het venster Bestandsoverdracht heeft geopend, inclusief uzelf, wordt rechtsonder in het venster Bestandsoverdracht weergegeven.

Bestanden downloaden tijdens een trainingssessie

Als een presentator bestanden publiceert tijdens een trainingssessie, verschijnt het dialoogvenster Bestandsoverdracht automatisch in uw sessievenster. U kunt de gepubliceerde bestanden vervolgens downloaden op uw lokale computer of server.

1

Selecteer het bestand dat u wilt downloaden in het venster Bestandsoverdracht.

2

Selecteer Downloaden.

Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt.

3

Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.

4

Selecteer Opslaan.

Het bestand wordt gedownload op de locatie die u hebt opgegeven.

5

Download meer bestanden, indien van toepassing.

6

Klik in de titelbalk van het venster Bestandsoverdracht op de knop Sluiten wanneer u klaar bent met het downloaden van bestanden.


 

U kunt het venster Bestandsoverdracht op ieder moment opnieuw openen door Bestand > Overdragen te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar als de presentator op dat moment bestanden publiceert.